< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Zborový deň 2016 vo Vrbovom

Dňa 11. 9. 2016 v 16. nedeľu po Sv. Trojici, ktorá mala tému „Bremeno ustarostenosti“, sa v CZ ECAV Vrbové konal zborový deň. Kázňou poslúžila seniorka BAS Sidonia Horňanová a do programu prispel Dychový orchester SEAVC v Srbsku.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 14.9.2016

viac

750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

V sobotu 27. 8. 2016 sa v Kráľovciach-Krnišove konala slávnosť pri 750. výročí prvej písomnej zmienky o obci. Na slávnostných službách Božích kázal biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Miroslava Balková, presbyterka CZ ECAV Kráľovce-Krnišov  | 14.9.2016

viac

Zvonkohra Košariská–Priepasné v Maďarsku a Rumunsku

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné v dňoch 6. – 12. júla 2016 zorganizoval koncertné turné hudobného telesa Zvonkohra Košariská – Priepasné v Maďarsku, kde vystúpili na V. evanjelických cirkevných dňoch, a v Rumunsku.

 

Lenka Mlčúchová, presbyterka, CZ ECAV Košariská – Priepasné | 9.9.2016

viac

O pohár biskupa ZD ECAV 2016

V prvý tohtoročný septembrový deň sa v CZ Uhrovci konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo si obhájili futbalisti z CZ ECAV Poniky.

 

Martin Šipka zborový farár, CZ ECAV Uhrovec  | 7.9.2016

viac

Zborový deň CZ ECAV Pliešovce

V nedeľu 28. augusta 2016 sa v časti Zaježová konal tradičný zborový deň cirkevného zboru v Pliešovciach. Tentoraz bol venovaný téme Vďačnosť a histórii Zaježovej.

 

B. V., presbyterka CZ ECAV Pliešovce | 6.9.2016

viac

K 20. výročiu vzniku CZ ECAV Dudince

V 13. nedeľu po Svätej Trojici sa v CZ ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku cirkevného zboru, na ktorých privítali aj hostí z partnerských zborov z Rumunska a Poľska. Kazateľom slova Božieho bol biskup ZD Milan Krivda.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru; Ján Tóth, zborový kaplán, CZ Hontianske Moravce | 6.9.2016

viac

Ďalší vzácny nález v Rimavskom Brezove

V gotickom kostole v Rimavskom Brezove objavili ďalší vzácny nález: sklenenú nádobu, v ktorej boli listiny s pečaťami Ev. a. v. cirkevného zboru v Rimavskom Brezove z roku 1893.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rim. Brezovo | 6.9.2016

viac

Pripomienka úmrtia K. Ľ. Semiana

V sobotu 13. augusta 2016 uplynulo 125 rokov od smrti evanjelického kňaza, národovca a školského dekana (dozorcu nad školským vyučovaním) Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pôsobil v Turej Lúke (dnes miestna časť mesta Myjava) takmer 39 rokov.

 

Vladimír Gašo, člen presbyterstva CZ ECAV Turá Lúka | 26.8.2016

viac

Krásnych 105 rokov v Kremnici

Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta 2016 pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka evanjelického cirkevného zboru v Kremnici.

 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV Kremnica, riaditeľka DD a DSS Kremnica | 26.8.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Malej Čalomiji

V cirkevnom zbore v Malej Čalomiji sa na 8. nedeľu po Svätej Trojici 17. júla 2016 po prvýkrát konala slávnosť zlatej konfirmácie.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 20.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart