< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

K 20. výročiu vzniku CZ ECAV Dudince

V 13. nedeľu po Svätej Trojici sa v CZ ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku cirkevného zboru, na ktorých privítali aj hostí z partnerských zborov z Rumunska a Poľska. Kazateľom slova Božieho bol biskup ZD Milan Krivda.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru; Ján Tóth, zborový kaplán, CZ Hontianske Moravce | 6.9.2016

viac

Ďalší vzácny nález v Rimavskom Brezove

V gotickom kostole v Rimavskom Brezove objavili ďalší vzácny nález: sklenenú nádobu, v ktorej boli listiny s pečaťami Ev. a. v. cirkevného zboru v Rimavskom Brezove z roku 1893.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rim. Brezovo | 6.9.2016

viac

Pripomienka úmrtia K. Ľ. Semiana

V sobotu 13. augusta 2016 uplynulo 125 rokov od smrti evanjelického kňaza, národovca a školského dekana (dozorcu nad školským vyučovaním) Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pôsobil v Turej Lúke (dnes miestna časť mesta Myjava) takmer 39 rokov.

 

Vladimír Gašo, člen presbyterstva CZ ECAV Turá Lúka | 26.8.2016

viac

Krásnych 105 rokov v Kremnici

Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta 2016 pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka evanjelického cirkevného zboru v Kremnici.

 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV Kremnica, riaditeľka DD a DSS Kremnica | 26.8.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Malej Čalomiji

V cirkevnom zbore v Malej Čalomiji sa na 8. nedeľu po Svätej Trojici 17. júla 2016 po prvýkrát konala slávnosť zlatej konfirmácie.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 20.7.2016

viac

Filiálka Veča oslavovala i spomínala

Modlitebňa večianskej filiálky CZ ECAV Diakovce sa 3. júla 2016 naplnila do posledného miesta, ba i na chodbe a vonku stáli návštevníci slávnostných služieb Božích pri príležitosti 70. výročia príchodu Slovákov z Tatier a 50. výročia posvätenia modlitebne vo Veči.

 

Ján Ondrejčin, člen CZ ECAV Diakovce | 18.7.2016

viac

Slávnostné služby Božie na hrade Beckov

Na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2016 sa uskutočnili slávnostné služby Božie pod holým nebom medzi hradbami hradu Beckov. Zúčastnili sa na nich nielen veriaci z Beckova a okolia, ale aj návštevníci hradu Beckov.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom | 9.7.2016

viac

Uctili si pamiatku väznených kňazov

Presbyteri z CZ ECAV Považská Bystrica, pracovníci SED v Košeci aj cirkevníci z Košece a Ilavy si v nedeľu 3. júla 2016 uctili požehnanú pamiatku väznených evanjelických kňazov, ako aj generálneho biskupa ECAV Pavla Uhorskaia.

 

Ľubica Juríčková, CZ ECAV Považská Bystrica | 9.7.2016

viac

Rodinné služby Božie a karneval v Pliešovciach

V cirkevnom zbore v Pliešovciach sa pomaly začína stávať tradíciou, že posledná júnová nedeľa patrí rodinám a deťom. Takto to bolo aj túto poslednú júnovú nedeľu.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 4.7.2016

viac

Päť rokov spevokolu Krédo a zborový deň v Diakovciach

V evanjelickej modlitebni v Diakovciach sa v poslednú májovú nedeľu konal jubilejný koncert pri 5. výročí založenia speváckeho zboru Krédo. Dňa 19. júna 2016 sa tu uskutočnil zborový deň za účasti hostí z cirkevného zboru Dobrá Niva.

 

Zora Tuláková, námestná farárka, CZ ECAV Diakovce | 1.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart