< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Levičania v Nyíregyháze

V bezslávnostnej polovici cirkevného roka v predspeve prosíme Pána Boha o zoslanie Ducha svätého, ktorý by „... aj pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.“ V takomto duchu jednoty viery sa uskutočnilo naše stretnutie s bratmi a sestrami z maďarskej Nyíregyházy v dňoch 4. a 5. júna 2016.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 17.6.2016

viac

Petržalskí seniori na tradičnom výlete

Tohtoročný výlet starších členov CZ ECAV Bratislava-Petržalka v sobotu 28. mája smeroval do cirkevných zborov ECAV Zemianske Podhradie, Dolné Srnie, Moravské Lieskové a Stará Turá.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 10.6.2016

viac

Dolná zem v kontexte služby cirkvi

V stredu 18. mája 2016 sa v priestoroch zborového domu Cirkevného zboru ECAV Myjava konala Seniorálna pastorálna konferencia ECAV, určená duchovným zo šestnástich cirkevných zborov Myjavského seniorátu.

 

Eva Bachletová, publicistka | 7.6.2016

viac

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15. mája 2016 umocnila v zaplnenom chráme Božom v Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 27.5.2016

viac

Z konventu Západného dištriktu ECAV 2016

V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v CZ ECAV Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 25.5.2016

viac

Deň matiek v Pliešovciach a Zaježovej

Služby Božie v Nedeľu po Vstúpení 8. mája 2016 v Pliešovciach i Zaježovej venovali aj oslave Dňa matiek. S programom vystúpili deti z detskej besiedky.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 12.5.2016

viac

Z konventu Bratislavského seniorátu v Pezinku

V sobotu 2. apríla 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pezinku konal výročný konvent Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Konventu predsedala sestra seniorka Sidonia Horňanová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2016

viac

Súťaž Duchovná pieseň v BAS

V Senci sa 31. marca 2016 konal 3. ročník súťaže Duchovná pieseň v Bratislavskom senioráte. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 10 detí, čo je menej ako po minulé roky, ale neubralo to na kvalite výkonov.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 4.4.2016

viac

Seniorálne tvorivé dielne Hontu

Každý rok pred Veľkou nocou sa konajú v našom senioráte tvorivé dielne. Tento rok boli v sobotu pred Smrtnou nedeľou v CZ ECAV Pliešovce. Zišlo sa na nich vyše 180 ľudí, ktorí nielen tvorili, ale aj obzerali či nakupovali.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 18.3.2016

viac

Evanjelici v Horši

Obec Horša patrí ako fília k CZ ECAV Levice. Horšania sa do roku 1821 schádzali na služby Božie v súkromnom dome alebo dochádzali nad Čankov, kam ako fília patrili. Po obdržaní povolenia v roku 1820 začali stavať chrám a v roku 1821 ho dokončili.

 

Mária Udvardy Liptáková, Horša | 14.3.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart