< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Inštalácia zborového farára v Teranoch

V nedeľu po Lukášovi býva v Teranoch Pamiatka posvätenia chrámu. Tohto roku sme v 22. nedeľu po Svätej Trojici 23. 10. 2016 svätili už 205. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho. V tento deň sa konala aj inštalácia zborového farára Mgr. Dušana Hučku.

 

Dušan Hučka, zborový farár, CZ ECAV Terany | 11.11.2016

viac

Stretnutie starších členov v Púchove

Po zaspievaní úvodnej piesne „Dopraj mi s Tebou prebývať...“ sa prítomným prihovorila sestra farárka Lenka Rišiaňová výkladom slova Božieho. Základom bol žalm 119, 105 − 112. Pripomenula nám, že slovo Božie je naším pravítkom, ktoré nás usmerňuje po ceste do kráľovstva Božieho. Ľudia však často kráčajú cestou hriechu, opustia Pána Boha a sú Mu neverní. Aby naša cesta bola priama, mali by sme slovo Božie čítať, vnímať a...

 

E. Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 2.11.2016

viac

Pamiatka reformácie v Leviciach

V pondelok večer 31. októbra 2016 sa v cirkevnom zbore Levice konali služby Božie pri príležitosti 499. výročia vyvesenia 95 téz Dr. Martina Luthera.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 2.11.2016

viac

150. výročie posviacky kostola v Badíne

Každý rok 7. októbra si u nás v Badíne pripomíname výročie posvätenia svojho chrámu. Pri príležitosti 150. výročia jeho posviacky bol slávnostným kazateľom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Petrovič, CZ ECAV Badín | 25.10.2016

viac

Prežili sme požehnané chvíle v Novohrade

CZ ECAV Stredné Plachtince prežíval v posledných týždňoch niekoľko vzácnych a požehnaných príležitostí. Na konci prázdnin to bol zborový deň, naši mládežníci na futbalovom turnaji o pohár biskupa ZD vybojovali strieborné medaily, privítali sme sestru Beatrice Hauser z Misie na Níle atď.

 

Jaroslav Ďuriš, CZ ECAV Stredné Plachtince | 24.10.2016

viac

Seniorálne stretnutie žien MYS 2016

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Kostolné po 11 rokoch konalo seniorálne stretnutie žien Myjavského seniorátu. Kázňou na text Ž 71, 9 − 20 sa prihovorila domáca sestra farárka Ľubica Kopincová.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 19.10.2016

viac

230. výročie chrámu v Očovej

Pri príležitosti 230. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Očovej sa 2. 10. 2016 konali v Očovej slávnostné služby Božie a vo filiálke Zolná zasadili Strom reformácie.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 13.10.2016

viac

Slávnosť inštalácie v Kalinove

V Kalinove sa pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu Božieho 25. 9. 2016 za bohatej účasti veriacich z matkocirkvi v Kalinove a filiálok Breznička a Veľká Ves uskutočnila inštalácia zborového brata farára Ondreja Šoltésa.

 

Mária Ziváková, zborová dozorkyňa | 11.10.2016

viac

Piešťanci boli v Uherskom Hradišti

Cirkevníci z CZ ECAV Piešťany navštívili 11. 9. 2016 partnerský cirkevný zbor v Uhorskom Hradišti. Cestou sa zastavili v Múzeu Jana Amosa Komenského v Uhorskom Brode, kde si priblížili život a dielo tohto učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 3.10.2016

viac

Stretnutia po rokoch - duchovná kvapka

Pri pohrebnej počestnosti jednej z prvých maturantiek Ing. Viery Valáškovej, manželky nebohého brata farára Mgr. Valáška, ktorá sa konala 29. augusta 2016 v Brezovej pod Bradlom, sa zišli aj jej bývalí spolužiaci.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 2.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart