V Závažnej Porube konfirmovali futbalisti

V tomto roku pristúpilo v cirkevnom zbore v Závažnej Porube 14. júna 2015 ku konfirmácii sedem futbalistov. Títo chlapci potvrdili krstnú zmluvu, utvrdili sa vo viere a v milosti Božej. K Večeri Pánovej pristúpilo aj 14 „zlatých“ konfirmandov.

Brat farár Vladimír Pavlík oslovil chrámové spoločenstvo slovami Písma svätého: „Dobrotivý je Hospodin, ... pozná tých, ktorí dúfajú v neho.“ (Nah 1, 7) Konfirmandi – futbalisti odovzdali bratovi farárovi Pavlíkovi originálny a nápaditý dar: obraz futbalistov obsahujúci modlitbu.

Modlitba futbalistov
Ďakujeme, Pane,
za ruku ochrannú,
čo držíš nad nami
každučkú nedeľu.

Daj nám, Bože, veľa sily,
by sme zavše zvíťazili.

Zmiluj sa nad nami
aj naším trénerom,
nech má trpezlivosť
so slabým výkonom.
A ešte, ó, Bože,
všetci Ťa prosíme
za nášho farára,
vrúcne sa modlíme.

Že mal pochopenie,
buď mu za to chvála,
s láskou nás priviedol
až k Večeri Pána.

Že rozdúchal v srdciach
futbalistov plameň,
ďakujeme vrúcne
až naveky amen.

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 16.6.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart