V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

Kúria vznikla v 80-tych rokoch 18. storočia. Prevláda v nej barokový sloh. Cirkevný zbor ju odkúpil v r. 1930 od rodiny Grodkovských s celým intravilánom na školské účely. Ako evanjelická škola bola využívaná až do r. 1982, keď v obci bola otvorená nová štátna školská budova. V r.1946 bola budova znárodnená a slúžila na účely určené štátom. V r.1994 bola v reštitúcii vrátená späť cirkevnému zboru. Odvtedy slúži na nájomné účely. V súčasnosti sú v nej dva byty.

Sme vďační Pánu Bohu, že sa obnovou strechy kúrie podarilo opäť zveľadiť túto národnú kultúrnu pamiatku do budúcnosti.

Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ ECAV Slovenská Ves  | 29.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart