V Príbovciach o Kataríne von Bora

V nedeľu 14. 10. 2018 počas služieb Božích poďakovali príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody zeme, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život.

V poobedných hodinách privítali vo svojom chráme bratov z Lučenca, ktorých sprevádzala pani farárka Mária Hroboňová, námestná farárka na kaplánskom mieste. Rodina Hroboňová nie je pre Príbovčanov neznáma. Ľudovít Hroboň, terajší zborový farár CZ Lučenec, pôsobil v rokoch 1997 až 1999 v Príbovciach ako kaplán, v rokoch 1999 až 2008 ako zborový farár a jeho manželka Mária v týchto rokoch pôsobila v Príbovciach ako námestná farárka na kaplánskom mieste.

Prítomných pozdravil a krátkou históriou zboru previedol domáci zborový farár Marek Szabó so svojou manželkou, tiež farárkou Zuzanou Szabóovou. Následne pútavou prednáškou o oddanej manželke Martina Luthera predstavila Mária Hroboňová knihu „Katarína Von Bora“, ktorú prekladala z originálu. Keď mala Katarína von Bora 6 rokov, zomrela jej matka a otec ju odviedol do kláštora, kde získala výchovu i vzdelanie. V 16-tich rokoch zložila sľuby a krátko nato sa začali Nemeckom šíriť reformačné ideológie, ktoré sa dostali aj za múry kláštora. Lutherove spisy Katarínu natoľko oslovili, že spolu s deviatimi mníškami ušla do Wittenbergu. Martin Luther cítil povinnosť postarať sa o tieto mníšky a našiel im prácu aj manželov. Jediná slobodná ostala Katarína, a tak v roku 1525 uzavrela s Martinom Lutherom manželstvo. Bolo to manželstvo z rozumu, ale vďaka vzájomnej tolerancii a úcte sa stalo prežiareným láskou. Katarína sa stala manželovi rovnocennou partnerkou, čo v tých časoch nebolo bežné a Martin si ju vysoko vážil. Spoločne vychovávali desať deti, delili sa o povinnosti v domácnosti a žili príkladným manželským životom. Po manželovej smrti žila v chudobe. Kvôli vojne a moru musela odísť z Wittenbergu a postarať sa o seba i deti. Zomrela vo veku 53 rokov.

Po skončení poučnej prednášky sa prihovoril zborový dozorca CZ Lučenec Stanislav Karman. Odovzdal pozdrav od brata farára Ľudovíta Hroboňa, ktorý z pracovných dôvodov nemohol prísť osobne. Zároveň Príbovčanov pozval na návštevu do CZ Lučenec, čo by mohol byť začiatok partnerstva medzi oboma cirkevnými zbormi.

Pekným doplnením a obohatením celého popoludnia boli piesne v podaní spevokolu CZ Lučenec. Poslednú pieseň zaspievali spevokoly oboch zborov spoločne. Nedeľné popoludnie bolo príjemne ukončené družnou debatou pri malom občerstvení. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto prekrásnej akcii.

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 19.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart