V Považskej Bystrici prezentovali Pamätnicu

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!“ Slová zo Ž 84, 2 boli hlavnou myšlienkou služieb Božích, ktoré sa v Považskej Bystrici konali 23. júna 2013 pri príležitosti 70. výročia posviacky tamojšieho zborového centra.

Kazateľom pri príležitosti spomínaného jubilea bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Podotkol, že je skutočne chvályhodné, že evanjelickým predkom v tomto meste záležalo na tom, aby bol postavený Boží stánok. „Táto ich túžba sa naplnila pred 70 rokmi, v ťažkej dobe 2. svetovej vojny. Predpokladám, že sa všetci vaši predkovia - a možno ešte aj niektorí z vás - podieľali na stavbe zborového domu, či už svojou prácou, alebo financiami. Pánu Bohu dnes ďakujeme, že prácu a úsilie požehnal. Ďakujeme za tento chrám Boží,“ uviedol M. Klátik. V tomto kontexte zdôraznil, že Božie chrámy sú miestom, na ktorom sa hovorí o najdôležitejších otázkach ľudského bytia – o otázkach, bez ktorých človek nemôže byť človekom v plnom zmysle.

Okrúhle jubileum bolo príležitosťou aj pre knižné vydanie Pamätnice cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici, ktorá mapuje históriu evanjelictva v tomto meste, sprevádza dôležitými medzníkmi a udalosťami v zbore a približuje i aktuálnu situáciu evanjelikov v Považskej Bystrici. Zostavovateľom publikácie je zborový dozorca Miroslav Kortman, ktorý reprezentuje už tretiu generáciu dozorcov v rodine. Jeho starý otec Milan pôsobil ako zborový dozorca za čias farára Petra Škodáčka, v dozorcovskej práci pokračoval i jeho otec Miloslav.

Na slávnostných službách Božích bola kniha prezentovaná, pričom autorovi vyslovili slová vďaky okrem generálneho biskupa i hostia – senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila, minister školstva Dušan Čaplovič a ďalší. Prácu na pamätnici v príhovore ocenil i duchovný pastier považskobystrického zboru Ľubomír Marcina, ktorý upriamil pozornosť veriacich aj na nové dielo – drevené „Božie oko“ umiestnené nad oltárom. Program vyvrcholil popoludňajším kultúrnym programom.

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart