Obnova kostolov v Ochtinej a Koceľovciach

V roku 2017 opäť pokročili práce na obnove evanjelických kostolov z predreformačného obdobia v regióne horného Gemera (okr. Rožňava), ktoré sa daria v spolupráci cirkevných zborov Gemerského seniorátu a občianskeho združenia Gotická cesta.

Tento región od stredoveku žil z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi mobiliármi – oltáre, kazateľnice, krstiteľnice (v súčasnosti sú to prevažne kostoly Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania). Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol, mladí sa vysťahovali za prácou. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky, a tie sa dostávajú do stavu ohrozenia.

Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za bezplatnej administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95 % nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5 %. Tu znovu pomáha naše občianske združenie a formou získavania sponzorských príspevkov sa snaží vlastníkom povinnú spoluúčasť vykryť. V roku 2013 sme takto pomohli sumou 1500 eur. V roku 2014 v rámci spoločného projektu so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) spoločnou sumou 2216 eur, v roku 2015 spoločnou sumou 961 eur, v roku 2016 spoločnou sumou 1152 eur.

V roku 2017 boli v programe MK SR Obnovme si svoj dom podporené viaceré projekty. Realizácia dvoch z nich bola ohrozená insolventnosťou vlastníka (CZ Ochtiná a CZ Koceľovce). Využili sme prostriedky z dvoch percent z dane za rok 2016, ktoré predstavujú 1556 eur. Celú sumu sme vložili do partnerského projektu so Stredoeurópskou nadáciou „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2017“. Spolu s príspevkom Stredoeurópskej nadácie vo výške 823 eur sa nám podarilo pokryť povinnú 5 % spoluúčasť vlastníka.

V roku 2017 pokračovala obnova výnimočného barokového oltára z gotického evanjelického kostola v Koceľovciach reštaurovaním oltárneho obrazu Ukrižovanie, oltárneho štítového nadstavca so zobrazením Svätej Trojice a obrazu Posledná večera z predelu oltára.

V Ochtinej bola na gotickom evanjelickom kostole (na titulnej fotografii) obnovená šindľová strecha.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom 2 % z daní, ako aj Stredoeurópskej nadácii. Prosíme o vašu priazeň aj v tomto roku:
Občianske združenie Gotická cesta
Zakarpatská 19
048 01 Rožňava
IČO 42100089

Eva Šmelková a Peter Koska, OZ Gotická cesta | 25.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart