Charitatívna burza v Púchove

Dňa 12. 11. 2016 sa v zborovom dome Cirkevného zboru ECAV Púchov uskutočnila charitatívna burza. Cieľom bolo pomôcť rodinám v núdzi v Púchove a okolí.

Tím dobrovoľníkov zo zboru a ostatných ľudí dobrej vôle z Púchova pokračoval v minuloročnej úspešnej akcii, ktorá potravinami a oblečením pomohla 25 rodinám.

Tento rok sme akciu urobili vo forme burzy. Oslovili sme opäť ľudí na Facebooku zo skupiny „Púchov predaj, kúp, daruj”, aby darovali aj prišli nakúpiť. Akcia bola vyhlásená i v kostole. Boli sme veľmi povzbudení, ako ľudia donášali veci (oblečenie, obuv, veci do domácností, hračky, knihy).K príjemnej atmosfére prispeli mládežníci zo zboru, ktorí napiekli koláčiky a podávali občerstvenie.

Bolo úžasné vidieť, ako rôzni ľudia prichádzali cez brány púchovského zboru. Nielen si nakúpili a prispeli na dobrú vec, ale vytvárali sa tu nové kontakty, ľudia sa porozprávali a strávili s nami požehnané chvíle. Ak to bude vôľa nášho Pána, chceli by sme pokračovať v týchto burzách pravidelne na jar a na jeseň. Teraz náš čaká prerozdelenie vyzbieraných prostriedkov. Máme zoznam rodín, ktorým plánujeme pomôcť, ale ak by ste poznali rodiny, ktoré by potrebovali pomoc, dajte nám vedieť. Chceli by sme pravidelne robiť zbierky potravín a drogérie a aj tak týmto rodinám pomáhať a priblížiť sa k nim.

Naša najväčšia túžba je, aby títo ľudia a všetci okolo nás spoznali nášho Boha a jeho nesmiernu lásku voči nám. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus sa obetoval za všetkých a chce všetkých doviesť domov. Túto dobrú správu chceme šíriť všetkým, ktorí Ho ešte nepoznajú. Veď keď Ježiš odchádzal k Otcovi, odkázal aj nám: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.” (Marek 16, 15)

Ďakujeme všetkým za modlitby aj akúkoľvek pomoc pri organizovaní podujatia. Ak by ste sa chceli pridať do nášho dobrovoľníckeho tímu, budeme veľmi radi.

Lenka Andrews a dobrovoľníci z projektu Pomoc ľudom v núdzi z Púchova a okolia | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart