< | 1 2 3 4>

1. adventná nedeľa je začiatkom nového cirkevného roka

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadla na 3. decembra, sa začal advent, čas duchovnej prípravy na slávenie sviatkov narodenia Pána Ježiša Krista. Symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.12.2017

viac

Začína sa pôstne obdobie

Prvá pôstna nedeľa v roku 2015 pripadá už na 22. februára. Prvá pôstna nedeľa poukazuje na to, že sa nachádzame na začiatku 40-dňového pôstneho obdobia (začína v stredu pred 1. pôstnou nedeľou), ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

 

-ok- | 17.2.2015

viac

Začal sa advent v roku Pána 2014

Prvou adventnou nedeľou, ktorá tohto roku pripadla na 30. novembra, sme vstúpili do nového cirkevného roka. Adventom − príchodom Pána Ježiša Krista sa začala nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo zasľúbili proroci. Kresťania dnes v období adventu žijú v znamení príprav na druhý príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 1.12.2014

viac

Začalo sa pôstne obdobie

Začalo sa pôstne obdobie. Prvá pôstna nedeľa v roku 2014 pripadla na 9. marca. Poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

 

-ok- | 6.3.2014

viac

K 4. adventnej nedeli 18. 11.

Advent je začiatkom nového cirkevného roka, a zároveň obdobím prípravy na vianočné sviatky. Názov pochádza z latinského slova adventus, teda príchod. Kresťania tento príchod chápu z dvoch perspektív. Ako prvý príchod - narodenie Pána Ježiša Krista na svet, a ako druhý príchod na konci vekov, keď sa vráti k svojmu ľudu ako jeho Spasiteľ a vykúpi ho. Ježiš splnil úlohu trpiaceho sluhu (Iz 53) pri svojom prvom príchode a splní úlohu izraelského vykupiteľa a Kráľa pri druhom príchode (Zjav 19, 11 - 16).

 

-mk-, EPST 49/2011 | 15.12.2011

viac

K 3. adventnej nedeli

11. decembra 2011 svätíme 3. adventnú nedeľu, ktorou sa zas viac priblížime k sviatkom narodenia Pána Ježiša Krista. Prinášame vám článok k adventu, ktorý vyšiel v denníku SME.

 

-eš- | 9.12.2011

viac

Svätodušné sviatky

Sviatky zoslania Ducha Svätého a založenia kresťanskej cirkvi – 1. a 2. slávnosť svätodušná – sú vyvrcholením slávnostnej časti cirkevného roka. Tento rok pripadajú na 23. a 24. mája. V gréčtine sa svätodušné sviatky nazývajú Pentecoste, pretože Duch Svätý bol zoslaný z nebies na 50 deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.

 

Ľ. Muntág, ev. a. v. farár v. v. | 20.5.2010

viac

Pôst – žalosť alebo radosť?

Je začiatok pôstneho obdobia, ktoré je v cirkevnom roku zaradené do veľkonočného kruhu sviatkov. Slovo pôst pochádza z gréckeho slova nésteia (pôst) alebo nésteyó (postiť sa).

 

Ivan Lukáč, študent 1. roč. EBF UK | 17.2.2010

viac

Začína sa pôstne obdobie

V nedeľu 21. februára 2010, teda v 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové (quadragesimálne) pôstne obdobie. Znamená predovšetkým vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 17.2.2010

viac

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého – 1. a 2. slávnosť svätodušná (tento rok pripadajú na 11. a 12. mája a v nedeľu si zároveň pripomíname aj Deň matiek) sú vyvrcholením slávnostnej časti cirkevného roka.

 

Ľudovít Muntág, ev. a. v. farár na dôchodku | 7.5.2008

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart