< | 1 2 3>

Sviatok Cyrila a Metoda - 5. júla 2015

Každoročne si na Sviatok Cyrila a Metoda pripomíname príchod vierozvestov Konštantína - Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863, ako aj význam ich pôsobenia a diela pre našu súčasnosť.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 6.7.2015

viac

Sviatok Majstra Jána Husa - 6. júla 2015

V tomto roku si 6. júla na Sviatok Majstra Jána Husa pripomíname 600. výročie upálenia tohto významného predreformátora, kritika stredovekej cirkvi a martýra viery.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 6.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Koncom septembra žilo Slovensko oslavami 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu. Reportáž z osláv v Liptovskom Mikuláši, Mošovciach a Rakši prinášame v najnovšom čísle. Nechýba ani prierez životom a dielom tohto velikána, o ktorom píše Miloš Klátik.

 

-zz- | 5.10.2011

viac

25. nedeľa po Svätej Trojici

(2Pt 3, 3 – 14; Mt 25, 1 – 13) Evanjelium na túto nedeľu opisuje svadobnú slávnosť, ktorá je podobenstvom – obrazom o príchode Mesiáša – Krista. Ježiš sa tu sám označuje za „ženícha“. V tomto obraze ďalej nachádzame desať panien – družičiek, ktoré idú s lampami v ústrety ženíchovi. Predstavujú všetkých veriacich očakávajúcich príchod Pána Ježiša.

 

Ľ. Muntág | 26.11.2007

viac

24. nedeľa po Svätej Trojici

(2Tes l, 3 – 10; L 19, 11 – 27) Kto sa nepovažuje len za posledný článok vo vývoji stvorenstva, čiže nepovažuje sa len za tvora, ale za ľudskú bytosť, má si uvedomiť, že zo svojho života má vydať počet. Každý človek prichádza na svet s určitými schopnosťami, talentom a to by mal cieľavedome využiť.

 

Ľ. Muntág | 16.11.2007

viac

23. nedeľa po Svätej Trojici

(F 3, 17 – 21; Mt 22, 15 – 22) Otázka Ježišových odporcov (farizeji, herodiáni – mienkotvorná skupina židovstva), či “slobodno platiť cisárovi daň, a či nie”, má svoje pozadie. V tom čase bolo židovské kráľovstvo v područí rímskeho cisára a za udržiavanie okupačného vojska odvádzať daň. Daň vyberali uradníci (publikáni), nazývaní tiež colníci. Pre židovstvo bola vláda cisára striktným protikladom vlády Božej.

 

Ľudovít Muntág | 9.11.2007

viac

Pamiatka reformácie

Evanjelickí kresťania každoročne svätia sviatok Pamiatky reformácie v pamätný deň verejného vystúpenia Dr. Martina Luthera. Stalo sa tak pred 490. rokmi 31. októbra 1517, keď Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a proti bludom v cirkvi.

 

Ján Lacko | 30.10.2007

viac

21. nedeľa po Svätej Trojici

Ef 6, 10 –18; J 4, 46 – 54 S prosbou o uzdravenie prichádzali za Ježišom mnohí, väčšinou jednoduchí ľudia. Raz k nemu prišiel aj istý kráľovský úradník, ktorý si vzhľadom na svoje postavenie mohol dovoliť i lekára. V evanjeliu sa nespomína, či bol Žid, alebo neveriaci, v spojitosti s ním sa však dozvedáme niečo podstatné, čo Ježiš vysoko hodnotil u tých, ktorí k Nemu prichádzali.

 

Ľ. Muntág | 26.10.2007

viac

20. nedeľa po Svätej Trojici

(Ef 5, 15 – 20; Mt 22, 1 – 14) Biblický text obsahuje pozvanie, ktorého hodnota je neobyčajne vysoká. Sám kráľ pozýva hostí na svadbu svojho syna. Už tým, že je to pozvanie od kráľa, odmietnutie by znamenalo uraziť kráľovský majestát. I napriek tomu sa stalo, že viacerí z pozvaných sa na svadbe – s udaním rôznych dôvodov – odmietli zúčastniť.

 

Ľudovít Muntág | 21.10.2007

viac

19. nedeľa po Svätej Trojici

(Ef 4, 22 – 32; L 5, 17 – 26) V dnešnom evanjeliu dokazuje Ježiš Kristus od Boha Mu zverenú plnú moc, a to slovom i skutkom. Pre množstvo ľudí, ktorí Ježiša počúvali, museli mužovia nevládneho chorého túžiaceho po uzdravení spustiť s nosidlami do domu otvorom v streche (strecha sa používala ako obytný priestor). Ježiš ocenil vieru mužov a ich ochotu pomôcť a povedal chorému: “Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.” (L 5, 20) Židovskí...

 

Ľudovít Muntág | 12.10.2007

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart