Uznesenie GHV ECAV na Slovensku

V záložke GHV informuje zverejnil Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku Uznesenie 10-GHV2/2018, ktoré prijal na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 5. 2018 v Bratislave.

GHV ECAV na Slovensku | 12.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart