< | 1 | >

Uznesenie GHV ECAV na Slovensku

V záložke GHV informuje zverejnil Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku Uznesenie 10-GHV2/2018, ktoré prijal na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. 5. 2018 v...

 

GHV ECAV na Slovensku | 12.6.2018

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart