Koncert v Mirbachovom paláci

Koncert v koncertnej sieni Mirbachovho paláca bol určite príjemným zážitkom pre všetkých, ktorí si ho vybrali z bohatej ponuky ponúkaných programov. Súbor zobcových flaút Camilca a súbor Musica da chiesa určite nadchli včetkých zúčastnených.

Na sobotný večer bol v rámci Stretnutia kresťanov Bratislava 2998 pripravený programový blok pod názvom Noc hudby a modlitieb. Účastníci Stretnutia, ktorých bolo dokopy vyše päťtisíc (pričom vítaní boli aj náhodní okoloidúci), si mohli vybrať, či si pozrú pôvodnú slovenskú duchovnú operu Kristov dotyk, alebo navštívia koncert klavírny, komorný, organový, organový, dychový či vystúpenie spevokolov, pesničkárov, alebo Koncert mladých v Mlynskej doline. Všade panovala výborná atmosféra a pohoda.

Program v Mirbachovom paláci uvádzala Eva Mažárová, doktorandka z EBF UK, ktorá na koncerte privítala aj nemeckých hostí. Najprv vystúpil súbor zobcových flaút Camilca pri Cirkevnom zbore ECAV Bratislava-Petržalka. Zahrali žiačky Spojenej školy Dr. M. Luthera v Bratislave-Petržalke Zuzka Bystrická, Lenka Hrobárová, Ronja Mokráňová, Katka Kubáňová, Angelina Nasonenko pod vedením vedúceho súboru a zároveň jedného z flautistov MartinaVyskočila, hudobného pedagóga. V ich podaní sme si vypočuli tri ukážky z tvorby starých majstrov (Florentio Maschera, Giovanni Pierluigi da Palestrina a Giovanni Gabrielli). Čisté tóny hudby a milé zjavy dievčat chytili za srdce nejedného poslucháča.

Napriek ich vynikajúcemu výkonu zlatým klincom programu bolo vystúpenie súboru Musica da chiesa. Išlo o známe duo z Českej republiky v zložení: Tomáš Najbrt (Českobratská ev. cirkev) a Jaroslav Konečný (farár katolíckej cirkvi). Zahrali v sugestívnom podaní rôznorodé ukážky zo starej duchovnej hudby, a to na netradičných hudobných nástrojoch. Predviedli z nich asi 30 druhov a zaujímavým spôsobom ich komentovali – nezabudli pritom ani na nemeckých účastníkov koncertu.

Po skončení ich vystúpenia si diváci mohli skúsiť zahrať na nezvyčajných hudobných nástrojoch, čo využili najmä deti zo súboru Camilca.

Žiaľ, trio Capela Harmonia, ktoré malo na tomto koncerte zastupovať Rímskokatolícku cirkev na Slovensku, sa asi týždeň pred koncertom ospravedlnilo.

Edita Škodová | 10.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart