Konfrontácia či zviditeľnenie

Po desiatich rokoch sa pre ECAV na Slovensku opäť naskytuje štatistická konfrontácia veľkosti – početnosti členstva zaznamenanej v evidencii v CZ s údajmi podľa štatistického zisťovania, ktoré sa začína 13. mája.

V očakávaní žije nielen naše evanjelické spoločenstvo augsburského vyznania, ale aj občianska verejnosť, najmä novinárska obec. V očakávaní žije asi každá v zákone registrovaná cirkev. Tento akt netreba považovať len za akt číselného porovnávania. Voči verejnosti a štátu je to prejav vnútornej duchovnej orientácie obyvateľstva a v medzinárodnom, najmä európskom porovnaní aj výrazom sily kresťanstva. Práve vysoký stupeň civilizovanosti národa dáva v jeho vnútri obraz o duchovnej pastve pod vplyvom materiálneho dostatku – blahobytu, alebo chudoby. Tento stupeň spoločne s úrovňou vzdelanosti národa nám môže vypovedať, či ide o ustrnutie, alebo sa duša v duchovnom prostredí tiež rozvíja. V žiadnom prípade zaostalosť nesúvisí s duchovným rozmerom a tým aj vierovyznaním, ako sa mnohí povrchne domnievajú. Lebo stupeň osobnej slobody ešte mnohonásobne viacej navádza k prejavu osobných schopností človeka a práve vzdelaní a pracovití ľudia sa vedia so svojím duchovným rozmerom lepšie spojiť a neboja sa vieru aj verejne prejaviť. Viera v Pána Boha nie je pre nich len útechou v starostiach a problémoch, ale aj poznaním vývoja celej spoločnosti a cirkvi.

V cirkevnoorganizačných jednotkách ECAV na Slovensku a ich orgánoch sa po štatistickom akte iste zoznámime s výsledkami a zistíme, kde máme hľadať svojich, najmä tých, ktorí opustili svoj doterajší duchovný stánok. Pribudne úloha (nie nová), ako sa k nim priblížiť a duchovne spojiť. Bude to poznanie, ako sme sa o seba, svoju vieru a cirkev v období od posledného sčítania starali. Vieme, že sa naše chrámy Božie v početnosti návštev členov vyprázdňujú. Dozvieme sa, či sa vyprázdňuje aj duša tých, ktorí tam chodili, alebo naďalej túžia po Božom slove, len čakajú na návštevu a povzbudenie. Nikto z vlády či parlamentu nehrozí dôsledkami, že štatistické priznanie k viere je počiatkom uplatnenia osobnej daňovej zaťaženosti alebo nastolenia finančnej odluky cirkvi od štátu. Aj keď médiá sa touto otázkou v poslednom období nad požadovanú mieru prezentujú. Zviditeľnenie príslušnosti k svojej viere, a tým aj cirkvi má len a len štatistický význam.

Z pohľadu minulosti a pre budúcnosť poukáže na vývojový trend spoločnosti a nám v ECAV priblíži, potvrdí alebo vyvráti poznanie, s ktorým sme sa v predchádzajúcich rokoch zaoberali. Zároveň si skonfrontujeme svoje schopnosti a vynaložené úsilie, lebo žiadna ľahostajnosť neprináša dobrú úrodu. Očakávam, že aj údaje z najnovšej štátnej štatistiky pomôžu dokončiť reštrukturalizačný proces v cirkvi a poslúžia k obnaženiu pravdivosti rozdielov, ktoré neustále medzi údajmi v členstve máme. Cirkevné mediálne prostriedky sa dostávajú najviacej do rúk takpovediac presvedčenej členskej základne. Našou úlohou bolo a je zasiahnuť tam, kde nás „nepoznajú“, kde sa pretrhla reťaz evanjelickej luteránskej pospolitosti, a tak dosiahnuť reálnu početnosť príslušníkov k ECAV. Pevne verím, že akt blížiacej sa štatistickej konfrontácie dopadne na zviditeľnenie ECAV čo najpriaznivejšie.

EPST č. 19/2011

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV | 17.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart