K sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa prvý raz v histórii uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz. Pri sčítaní sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka.

Povinnosť zo zákona
„Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky," povedala Oľga Chovanová, riaditeľka pracoviska Štatistického úradu SR v Žiline. „V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách je pre občanov povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona."

Sčítanie sa začne v máji
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory, potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Tlačivá budú obsahovať údaje o obyvateľovi, údaje o byte a údaje o dome. „Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať všetky udalosti, akými sú napríklad narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod. a ktoré sa udejú k polnoci z piatka 20. mája na sobotu 21. mája," povedala riaditeľka.

Výsledky až v roku 2014
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť najneskôr 6. júna. Na výsledky zo sčítania si však počkáme až do roku 2014. Posledné takéto výsledky máme z roku 2001. Okrem informácie, koľko obyvateľov je v tej-ktorej obci, koľko ľudí má slovenskú národnosť, budeme vedieť aj podiely trvale obývaných bytov vybavených kúpeľňou alebo sprchovacím kútom, koľko bytov malo automatickú práčku, automobil alebo počítač. Zo štatistického údaja napríklad vyplýva, že pri poslednom sčítaní bolo v Žiline až 96,9 % obyvateľov slovenskej národnosti, pričom v Stráži bolo pokrytie Slovákmi stopercentné. Až 74,91 % Žilinčanov bolo rímskokatolíckeho vyznania, pričom najviac katolíkov za celý okres bolo v Ďurčinej. Tvorili až 99,62 %. Pokiaľ ide o evanjelikov, v niektorých obciach Žilinského ani Bytčianskeho okresu neboli ľudia s týmto vierovyznaním. Ale kým ich počet v Žiline tvoril len 3,67 %, v dedine Súľov-Hradná až 67,15 %. Bez viery sa v Žiline pohybovalo 16,74 % obyvateľov, pričom napríklad v Paštinej Závade nebol ateista ani jeden z trvalých obyvateľov.

Novinky v sčítaní
Pri sčítaní v roku 2011 sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi deň a nočný odpočinok. Tento údaj zo sčítania môže podľa Štatistického úradu zmeniť počty obyvateľov jednotlivých sídiel a v budúcnosti prispieť k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu podielových daní podľa reálneho pobytu obyvateľov. „Tento rok si budú môcť obyvatelia po prvýkrát vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej alebo v elektronickej forme," povedala Chovanová.

Štatistika: Ateistov je v populácii málo, Žilinské ECHO; 09/2011; 11/03/2011; s. 2; kk

Žilinské ECHO; 11/03/2011 | 14.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart