Aj Ľubomír Feldek je evanjelik

Na otázku Evanjelického posla spod Tatier Prečo sa pri májovom sčítaní ľudu prihlásite k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá spisovateľ Ľubomír Feldek:

"K evanjelickému náboženstvu sa hlásim celý život: niet dôvodu, aby som to neurobil aj pri tohtoročnom sčítaní ľudu. Narodil som sa 9. októbra 1936 v Žiline – v tom istom roku, keď sa „narodil“ aj nový evanjelický kostol v Žiline – a môj krst bol prvým obradom, ktorým ten kostol vstúpil do života. Krstil ma pán biskup Ruppeldt. Mám byť teda na čo hrdý už od tej chvíle."

Ľubomír Feldek, spisovateľ | 14.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart