Žije v duchu protestantskej tradície

Na otázku EPST Prihlásite sa pri sčítaní ľudu k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Ján Beňo, spisovateľ a publicista.

Prihlásim sa za evanjelika preto, lebo od malička ma viedli k tomu, aby som si vážil cirkev a všetko, čo je s ňou spojené, a ja som sa správal ako správny evanjelik, ktorý si uvedomuje, že je potrebné byť vzdelaný aj vo veciach náboženských a čítať Bibliu a ďalšie náboženské knihy.
Som členom CZ Prievoz a pravidelne chodievam na služby Božie. Vážim si farárov, ktorí - okrem toho, že sú veľmi vzdelaní - uvedomujú si, že kázeň síce má vychádzať z evanjelia, ale mala by reflektovať aj otázky života súčasnej spoločnosti.
Ako evanjelik som hrdý, že naša cirkev je protestantská – a ja sa v duchu tejto protestantskej tradície usilujem aj správať – kriticky. Bol som napr. iniciátorom prvého vysokoškolského odporu proti vládnej moci v roku 1956 – tzv. pyžamovej revolúcie.

-eš- | 31.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart