Záverečné posolstvo 11. VZ SLZ

Približne tisíc ľudí, medzi nimi asi štyristo delegátov VZ SLZ, sa zúčastnilo na 11. valnom zhromaždení SLZ, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 27. 7. 2010 v kultúrnom a kongresovom centre Liederhalle v Stuttgarte. V posledný deň rokovania účastníci prijali Posolstvo valného zhromaždenia, ktoré pošlú do takmer 70 členských krajín SLZ.

Približne tisíc ľudí, medzi nimi asi štyristo delegátov VZ SLZ, sa zúčastnilo na 11. valnom zhromaždení SLZ, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 27. 7. 2010 v kultúrnom a kongresovom centre Liederhalle v Stuttgarte. V posledný deň rokovania účastníci prijali Posolstvo valného zhromaždenia, ktoré pošlú do takmer 70 členských krajín SLZ.

„Skutočná ľudskosť znamená prijímať a podeliť sa“ – tak znie posolstvo, ktoré bolo 27. 7. 2010 prijaté na VZ SLZ. Pokým je celé stvorenstvo Božím darom, sú ľudia navzájom od seba závislí. Kresťanom posolstvo pripomína, že majú Bohu ďakovať a deliť sa s evanjeliom o milosti s ľuďmi vo svojom okolí. Rovnako sa majú podeliť s materiálnym bohatstvom, so svojimi schopnosťami a znalosťami.

Nakoľko náboženské a sociálne rozdiely by mohli zlomiť kresťanské spoločenstvo, posolstvo vyzýva evanjelikov vo svete k zmiereniu v Kristovi. Príkladom je aj prejav odpustenia medzi evanjelikmi a menonitmi.

V dnešnom svete je veľká potreba dialógu a spolupráce. Posolstvo povzbudzuje evanjelikov, aby sa ponorili do vlastnej viery. „Keď budeme hlboko zakorenení vo svojej viere, umožní nám to, aby sme boli voči druhým otvorení, vnímaví a pohostinní“ – zdôrazňuje posolstvo.

11. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu bolo zakončené 27. 7. 2010 slávnostnými službami Božími s Večerou Pánovou v Stiftskirche v Stuttgarte.

Marcela Kmeťová | 1.8.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart