Prípravy mladých na valné zhromaždenie SLZ

V Drážďanoch sa v dňoch 11. – 17. 7. 2010 uskutočnilo prípravné stretnutie mládežníkov na 11. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktoré sa začne v nemeckom Stuttgarte už zajtra, 20. 7. 2010, a potrvá do 27. 7. 2010. Zúčastnia sa na ňom aj štyria zástupcovia ECAV na Slovensku.

Na stretnutí mládežníkov v Drážďanoch sa zišli mladí evanjelickí kresťania zo 45 rozličných krajín. Aj keď účastníci mali rôzne názory, prevládalo nadšenie, že ich práca má veľký význam pre evanjelickú cirkev.

Mládežníci vypracovali posolstvo, ktoré predložia na 11. valnom zhromaždení SLZ v Stuttgarte. V ňom vyjadrili svoje obavy o budúcnosť planéty a vyzývajú bojovať proti – ako to oni nazvali – „nestálosti“ súčasných ekologických, sociálnych a hospodárskych systémov, aby chránili budúcnosť ľudstva.

Biskup Dr. Zephanian Kameeta, ktorý je zároveň viceprezidentom SLZ pre región Afrika, povzbudil mládežníkov, aby si „chránili vieru a išli vpred“. Prirovnal to k biblickému príbehu o odchode Izraelcov z Egypta, kde im „Boh dal mannu – chlieb, aby mohli ísť ďalej“.

28-ročná mládežníčka z Tanzánie okrem iného povedala, že „mladí ľudia majú nápady, ktoré môžu viesť ku zmenám, a sú ochotní na týchto zmenách spolupracovať so staršími ľuďmi“.

Informáciu o stretnutí mládežníkov v Drážďanoch poskytla Marcela Kmeťová, tajomníčka zahraničného oddelenia GBÚ ECAV na Slovensku.

Na 11. valnom zhromaždení SLZ v Stuttgarte sa zúčastnia štyria zástupcovia z ECAV na Slovensku: generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku Katarína Hudáková, tajomníčka zahraničného oddelenia GBÚ ECAV na Slovensku Marcela Kmeťová a za slovenskú evanjelickú mládež Ľubomír Bódiš.

Na úvod valného zhromaždenia v Stuttgarte sa 20. 7. 2010 o 15.00 hod. uskutočnia slávnostné otváracie služby Božie, ktoré zo záznamu odvysiela STV 2 v nedeľu 25. 7. 2010 o 8.50 hod.

Edita Škodová | 19.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart