< | 1 2 | >

Skončilo sa Predvalné zhromaždenie SLZ pre Európu

V dňoch 13. - 17. marca 2010 asi 70 delegátov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Európe rokovalo v Bratislave o témach na 11. valné zhromaždenie SLZ, ktoré sa uskutoční v júli 2010 v Stuttgarte, a o kandidátke do Rady SLZ za európsky región. Spoluorganizátorom tohto významného podujatia bola ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 18.3.2010

viac

Zasadá Predvalné zhromaždenie SLZ pre Európu

V sobotu 13. 3. 2010 sa v zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR SÚZA začalo rokovanie Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu pre Európu, ktoré predchádza 11. valnému zhromaždeniu SLZ v Stuttgarte.

 

Edita Škodová | 15.3.2010

viac

Nedeľa na Predvalnom zhromaždení SLZ

V rámci Predvalného zhromaždenia SLZ pre Euópu sa v nedeľu 14. marca 2010 uskutočnili vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici slávnostné služby Božie, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. Potom delegátov prijali na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava.

 

Edita Škodová | 15.3.2010

viac

Tlačová konferencia k predvalnému zhromaždeniu a Žilinskej synode

11. marca 2010 o 11.00 hod. sa na GBÚ uskutočnila tlačová konferencia k Predvalnému zhromaždeniu Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa začne 13. marca a potrvá do 17. marca 2010, a k oslavám 400. výročia Žilinskej synody.

 

Edita Škodová | 11.3.2010

viac

Predvalné zhromaždenie SLZ bude v Bratislave

Predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu pre Európu sa bude konať v dňoch 13. – 17. marca 2010 v Bratislave za spoluorganizácie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Marcela Kmeťová | 6.2.2010

viac

Na KALME o príprave na VZ SLZ

Riaditeľka komunikačného strediska Svetového luteránskeho zväzu Karin Achtelstetter informovala účastníkov KALME o prípravách na 11. valné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 20. – 27. 7. 2010 v Stuttgarte. Predvalné zhromaždenie SLZ sa uskutoční v Bratislave 13. – 17. 3. 2010.

 

Edita Škodová, Miroslav Maťo | 18.12.2009

viac

„Nádej a chlieb“ na stretnutiach v Maďarsku

V Révfülöpe pri Balatone sa v dňoch 16. – 18. 11. 2009 konala konferencia Svetového luteránskeho zväzu, na ktorej sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik. Na ňu nadviazalo stretnutie vedúcich predstaviteľov evanjelických cirkví strednej a východnej Európy v Budapešti 18. – 19. 11. 2009.

 

Edita Škodová | 26.11.2009

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart