ICHTHYS zaspieval aj na Kirchentagu v Drážďanoch

V duchu biblických slov z Mt 6, 21 „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ sa niesol program 33. nemeckého evanjelického Kirchentagu v Drážďanoch v dňoch 1. – 5. 6. 2011, na ktorom sa zúčastnili aj 43-členná skupina študentov a zamestnancov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelického lýcea v Bratislave a ďalších členov ECAV.

V posledných rokoch sa skupina zložená zo študentov a zamestnancov fakulty a lýcea zúčastňuje na Kirchentagu pravidelne. Oproti minulým rokom tu však predsa len nastala zmena. Popri širokom spektre biblických zamyslení, služieb Božích, prednášok, panelových diskusií či koncertov po prvýkrát na tomto veľkolepom a pôsobivom podujatí účinkoval aj Akademický spevácky zbor ICHTHYS Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Akademický spevácky zbor ICHTHYS vznikol v roku 2003 a odvtedy vystúpil na mnohých zaujímavých podujatiach. Pravidelne vystupuje v prostredí cirkevných zborov ECAV na Slovensku. V Bratislave každoročne pripravuje program adventného a pôstneho pásma slova a hudby, ktorým prispieva do množstva duchovných kultúrnych podujatí na území mesta Bratislavy.
Pri príležitosti 90. výročia vzniku Univerzity Komenského a tiež 90. výročia založenia EBF pripravil slávnostnú akadémiu v Moyzesovej sieni, kde koncertoval so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala pod vedením Evalda Danela. V roku 2010 vystúpil pri slávnostnom otvorení akademického roka 2010/11 v Aule UK v Bratislave.
V zahraničí účinkoval v Maďarsku a v Srbsku. V roku 2008 vydal svoj prvý CD nosič s názvom „Vzhliadni na nás“, ktorý je hudobným prierezom celým cirkevným rokom.

Pozvanie účinkovať na 33. nemeckom evanjelickom Kirchentagu v Drážďanoch ICHTHYS prijal s cieľom reprezentovať Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK, ako aj Slovenskú republiku s jej duchovnou a kultúrnou tradíciou na podujatí, ktoré na Slovensku nemá obdobu a svojím významom prekračuje aj hranice Nemecka.

Jeho účinkovanie sa však začalo už o deň skôr, 31. mája 2011, v nemeckom mestečku Rudolstadt neďaleko Jeny, kde v rámci projektu „Hoffnug für Osteuropa“ účinkoval na koncerte spolu s ďalším spevokolom z Estónska a mládežníckym spevokolom z Nemecka.

V stredu po krátkej zastávke na hrade Wartburg boli účastníci oboznámení s organizačnými pokynmi, programom počas 33. DEKT v Drážďanoch a informáciami o konaní služieb Božích so slovenskou spievanou liturgiou a vystúpeniami slovenských spevokolov.

Do Drážďan sme prišli okolo 19.00 hod, ubytovali sa a chystali sa na prekrásne pripravený „Abend der Begegnung“, ktorý bol obrovským zážitkom pre všetky ľudské zmysly.

Vo štvrtok spevácky zbor vystúpil na službách Božích v Dreikönigskirche - v úvode spolu so spevokolom EGT Voice a s Oktetom z Bratislavy-Petržalky a počas prisluhovania sviatosti Večere Pánovej.

Ďalšie vystúpenie ho čakalo v sobotu tesne poobede pred už spomínaným kostolom Dreikönigskirche, kde zaujal mnohých okoloidúcich a bol akýmsi pozvaním na večerný koncert. Večer vystúpil v Dreikönigskirche v rámci projektu „Hoffnung für Osteuropa“, kde spoluúčinkoval so spevokolom z Ukrainy a z Litvy.

Je samozrejmé, že sme vystúpenia speváckeho zboru svojou účasťou vždy podporili, stihnúť sme toho však chceli čo najviac: ranné biblické zamyslenia, medzi inými aj biblické zamyslenie brata generálneho biskupa PhDr. Miloša Klátika, PhD., a následnú diskusiu, cenné prednášky a diskusie s predstaviteľmi cirkví či s osobnosťami verejného, politického a cirkevného života Nemecka a EU (Angela Merkelová, Margot Kässmannová a i.), zaujímavé témy, ktoré sa nevenujú len cirkvi či teologickým problémom, ale aj problémom etiky, ochrany životného prostredia, otázkam a výzvam globalizácie, sociálnej politiky a pod., pestrú ponuku koncertov a aktivít pre mladých ľudí.

To všetko Kirchentag aj tento rok ponúkal a každý z nás sa mohol dosýta duchovne nakŕmiť a napojiť. Za to všetko chceme vysloviť poďakovanie Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, partnerskej cirkvi v Nemecku a všetkým, ktorí prispeli k organizácii našej účasti na 33. DEKT, ale najmä milostivému Pánu Bohu za Jeho milosť, ochranu a sprevádzanie.

E. Valková-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK  | 4.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart