Rimavský seniorát

mapa Seniorský úrad: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón/fax: 047/562 18 67, 0918 828 220
E-mail: ris@ecav.sk
Web: www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat
Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková (CZ Rimavská Sobota) Konseniorka: Mgr. Iveta Korenková (CZ Hnúšťa − Brádno)
Seniorálny dozorca: PaedDr. Jaroslav Bagačka (CZ Rimavská Sobota)
Seniorálna kaplánka: Mgr. Katarína Devečková, 0949 537 009
Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Budikovany, Drienčany, Gemer, Gemerská Panica, Hnúšťa − Brádno, Hodejov, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Ožďany, Padarovce, Rimavská Baňa, Rimavská Píla, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz, Rimavské Brezovo, Tisovec, Tornaľa (20)

Budikovany
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; 047/569 62 89, 0918 828 124; Mgr. Terézia Gabčanová − námestná farárka; zborový dozorca: Vladimír Brndiar; kantorka: Mgr. Danka Škytová; 9:30 Slizké, 11:00 Budikovany, Hostišovce − všade 1x za mesiac striedavo (RIS)

Drienčany
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; 047/569 62 89, 0918 828 164; Mgr. Štefan Gabčan − námestný farár; zborový dozorca: Miroslav Petrovský; kantorka: Mgr. Danka Škytová; 9:30 Drienčany, Teplý Vrch, 13:00 Ostrany, 14:00 Papča – všade 1x za mesiac striedavo (RIS)

Gemer
Ev. a. v. farský úrad, Gemer 195, 982 01 Tornaľa; 047/558 21 36; Mgr. Dezider Rusňák − námestný farár; zborový dozorca: Mgr. Tomáš Kiss; kantor: Mgr. Tomáš Kiss; 11:00 Gemer okrem 4. nedele, 9:30 Levkuška 4. nedeľa v mesiaci (RIS)

Gemerská Panica
Ev. a. v. farský úrad, 980 46 Gemerská Panica; zbor je administrovaný z Gemera (Mgr. Dezider Rusňák); zborový dozorca: Zoltán Istók; kantor: Mgr. Tomáš Kiss; 14:00 Gemerská Panica 1. nedeľa, 15:00 Čoltovo 1. nedeľa, 14:00 Bohúňovo 2. a 4. nedeľa, 15:00 Meliata 2. nedeľa, 15:00 Bretka 3. nedeľa, 15:00 Gemerská Hôrka 4. nedeľa v mesiaci (RIS)

Hnúšťa − Brádno
Ev. a. v. farský úrad, Francisciho 81, 981 01 Hnúšťa; tel./fax 047/542 22 58, 0904 437 544; hnusta@ecav.sk; Mgr. Iveta Korenková − zborová farárka-konseniorka; zborová dozorkyňa: PharmDr. Viera Sihelská; kantori: Mgr. Alžbeta Dúbravská, Roman Suja; 9:30 Hnúšťa, 13:00 Poproč, 14:00 Brádno 2. nedeľa; 13:00 Ratkovská Zdychava, 14:00 Potok, 15:00 Rovné 3. nedeľa; 13:00 Polom 4. nedeľa v mesiaci (RIS)

Hodejov
Ev. a. v. farský úrad, Šafárikovo nám., 980 31 Hodejov; zbor je administrovaný z Gemera (Mgr. Dezider Rusňák); 14:00 2. nedeľa v mesiaci (RIS)

Hrachovo
Ev. a. v. farský úrad, Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo; tel./fax 047/569 52 18; hrachovo@ecav.sk; www.czhrachovo.byethost7.com; Mgr. Ondrej Majling − námestný farár; zborová dozorkyňa: JUDr. Magdaléna Mačudová; kantori: Ing. Marianna Kýpeťová, Patrik Ďurovič; 9:30 Hrachovo 1. a 3. nedeľa, 9:45 Veľké Teriakovce 2. a 4. nedeľa, 11:00 Nižný Skálnik 2. a 4. nedeľa, 11:00 Malé Teriakovce 1. nedeľa (apríl až november), 11:00 Čerenčany 3. nedeľa, 14:00 Kociha 4. nedeľa v mesiaci (apríl až november), 9:30 Krásna 2. marcová a 4. novembrová nedeľa, počas 5. nedele v mesiaci striedavo podľa ročného rozpisu (RIS)

Hrušovo
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; zbor je administrovaný z Drienčan (Mgr. Štefan Gabčan); zborový dozorca: neobsadené; kantori: Ivana Rapčanová, Maroš Pivnik, Mgr. Danka Škytová; 9:30 Striežovce, 11:00 Hrušovo, Lipovec – všade 1x za mesiac striedavo (RIS)

Klenovec
Ev. a. v. farský úrad, Klenovčok 57, 980 55 Klenovec; tel./fax 047/548 42 25; klenovec@ecav.sk; Mgr. Roman Roskoš − námestný farár; zborový dozorca: Ján Ulický; kantorka: Diana Rošková; 10:00 a 14:00 (RIS)

Kokava nad Rimavicou
Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou; 047/429 31 39, 0919 225 401; kokava@ecav.sk;Mgr. Vladimír Ticháň − námestný farár; zborová dozorkyňa: Ing. Jaroslava Maceková; 9:30 (RIS)


Kraskovo
Ev. a. v. farský úrad, Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia; zbor je administrovaný z Kokavy nad Rimavicou (Mgr. Vladimír Ticháň); zborový dozorca: Ján Benda; 13:00 Lukovištia 2. nedeľa, 14:00 Babinec 2. nedeľa, 15:00 Kraskovo 2. nedeľa v mesiaci (RIS)

Ožďany
Ev. a. v. farský úrad, 980 11 Ožďany 356; www.ecavrs.sk/administrovane-zbory/cz-ozdany; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); zborový dozorca: Vladimír Ľupták; kantor: Jaroslav Schefčík; 13:30 Ožďany 2. a 3. nedeľa v mesiaci slov. aj maď., 15:00 Nové Hony 3. nedeľa slov., 15:00 DD Sušany 2. nedeľa slov. (RIS)

Padarovce
Ev. a. v. farský úrad, 980 24 Padarovce; www.ecavrs.sk/administrovane-zbory/cz-padarovce; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); zborová dozorkyňa: Ildikó Lörinczová; 13:00 Dražice a 14:00 Padarovce 1x za mesiac (RIS)

Rimavská Baňa
Ev. a. v. farský úrad, 980 53 Rimavská Baňa 22; 047/549 51 75, 0950 469 052; zbor je administrovaný z Rimavského Brezova (ThDr. Janka Miháliková); zborový dozorca: Mgr. Vladimír Macko; kantori: PhDr. Boris Mauer, Mgr. Vladimír Vančík; 13:00 Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany 2. a 4. nedeľa striedavo, 13:00 Rimavská Lehota 1. nedeľa, 13:00 Rimavica 3. nedeľa (RIS)

Rimavská Píla
Ev. a. v. farský úrad, Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla; 047/549 34 83; rim.pila@ecav.sk; Mgr. Monika Cipciarová − námestná farárka, počas PN administruje Mgr. et Mgr. Radoslav Naď (CZ Tisovec); zborový dozorca: Ivan Huľuk; kantori: Ing. Ján Belica ml., Alica Brsková; 11:00 Rimavská Píla, 9:00 Hačava každá 3. nedeľa (RIS)

Rimavská Sobota
Ev. a. v. farský úrad, Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota; tel./fax 047/562 18 67, 0918 828 220; rim.sobota@ecav.sk; www.ecavrs.sk; Mgr. Viktória Lisáková − zborová farárka-seniorka; zborový dozorca: PaedDr. Jaroslav Bagačka; kantor: Jaroslav Schefčík; 9:30 slov., 11:00 maď. Rim. Sobota, 14:00 Rim. Janovce posledná nedeľa v mesiaci, 14:00 Bakta 1. nedeľa, 14:00 DD Rim. Sobota 3. nedeľa (RIS)

Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz
Ev. a. v. farský úrad, Vyšná Pokoradz 10, 979 01 Rimavská Sobota; www.ecavrs.sk/administrovane-zbory/cz-vysna-pokoradz; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); kurátor: Viliam Astaloš; 14:00 1. nedeľa v mesiaci (RIS)

Rimavské Brezovo
Ev. a. v. farský úrad, 980 54 Rimavské Brezovo 97; 047/549 51 75, 0950 469 052; www.zbory.ecav.sk/rbrezovo; ThDr. Janka Miháliková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Eva Pačmárová; kantori: PhDr. Boris Mauer, Mgr. Vladimír Vančík; 11:00 Rimavské Brezovo 1. a 3. nedeľa, 11:00 Likier 2. nedeľa v mesiaci, 11:00 Kyjatice 4x ročne (RIS)

Tisovec
Ev. a. v. farský úrad, Malinovského 3, 980 61 Tisovec; 047/549 42 22, 0915 805 322; Mgr. et Mgr. Radoslav Naď − zborový farár; zborový dozorca: Juraj Maťko; kantor: Mgr. Peter Frntic; 9:30 (RIS)

Tornaľa
Ev. a. v. farský úrad, Kostolné nám. 1165/9, 982 01 Tornaľa; 047/552 31 55, 0911 602 193; tornala@ecav.sk; facebook.com/ECAVTornala; Mgr. Marcel Ištván − zborový farár; zborový dozorca: Daniel Poprocký; kantorky: Mária Balogová, Zuzana Turisová; Tornaľa 8:30 maď., 9:30 slov., Kráľ 11:00, Číž 1. nedeľa 13:00, Rumince 1. nedeľa 14:30, Lenka 3. nedeľa 13:00, Valice 3. nedeľa 14:30 (RIS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart