Rimavský seniorát

mapa Seniorský úrad: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón/fax: 047/562 18 67, 0918 828 220
E-mail: ris@ecav.sk
Web: www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat
Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková (CZ Rimavská Sobota)
Seniorálny dozorca: Daniel Poprocký (CZ Tornaľa)
Seniorálna kaplánka: Mgr. Katarína Devečková – námestná farárka na mieste seniorálneho kaplána (akt. na MD), 0949 537 009
Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Budikovany, Drienčany, Gemer, Gemerská Panica, Hnúšťa − Brádno, Hodejov, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Ožďany, Padarovce, Rimavská Baňa, Rimavská Píla, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz, Rimavské Brezovo, Tisovec, Tornaľa (20)

Budikovany
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; 047/569 62 89, 0918 828 124; sgabcan@gmail.com; Mgr. Terézia Gabčanová − námestná farárka; zborový dozorca: Vladimír Brndiar; kantorka: Mgr. Danka Petrincová; 9:30 Slizké, 11:00 Budikovany, Hostišovce − všade 1x za mesiac (RIS)

Drienčany
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; 047/569 62 89, 0918 828 164; sgabcan@gmail.com; Mgr. Štefan Gabčan − námestný farár; zborový dozorca: neobsadené; kantorka: Mgr. Danka Petrincová; 9:30 Drienčany a Teplý Vrch, 13:00 Ostrany a Papča - všade 1x za mesiac striedavo (RIS)

Gemer
Ev. a. v. farský úrad, Gemer 195, 982 01 Tornaľa; 047/558 21 36; zbor je administrovaný z CZ Tornaľa (Mgr. Marcel Ištván); zborový dozorca: Mgr. Tomáš Kiss; kantor: Mgr. Tomáš Kiss; 11:00 Gemer, 9:30 Levkuška 4. nedeľa v mesiaci (RIS)

Gemerská Panica
Ev. a. v. farský úrad, 980 46 Gemerská Panica; zbor je administrovaný z CZ Tornaľa (Mgr. Marcel Ištván); zborový dozorca: Zoltán Istók; 14:00 Gemerská Panica 1. nedeľa, Bohúňovo 2. a 4. nedeľa, 15:00 Čoltovo 1. nedeľa, Meliata 2. nedeľa, Bretka 3. nedeľa, Gemerská Hôrka 4. nedeľa v mesiaci (RIS)

Hnúšťa − Brádno
Ev. a. v. farský úrad, Francisciho 81, 981 01 Hnúšťa; tel./fax 047/542 22 58, 0904 437 544; hnusta@ecav.sk; Mgr. Iveta Korenková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: PharmDr. Viera Sihelská; kantori: Roman Suja, Mgr. Viktória Nováková; 9:30 Hnúšťa; Brádno, Poproč, Ratkovská Zdychava, Potok, Rovne, Polom − od mája do konca októbra podľa dohovoru (RIS)

Hodejov
Cirkevný zbor bol v roku 2018 začlenený do CZ Rimavská Sobota ako diaspora. (RIS)

Hrachovo
Ev. a. v. farský úrad, Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo; 047/569 52 18, 0918 325 291; hrachovo(at)ecav.sk, czhrachovo(at)gmail.com; www.czhrachovo.byethost7.com; Mgr. Milan Krivda, emeritný biskup − námestný farár; zborová poddozorkyňa: Elena Šefčíková; kantori: Ing. Marianna Kýpeťová, Patrik Ďurovič; 9:30 Hrachovo 1. a 3. nedeľa, 9:45 Veľké Teriakovce 2. a 4. nedeľa, 11:00 Nižný Skálnik 2. a 4. nedeľa, 11:00 Čerenčany 3. nedeľa, 11:00 Malé Teriakovce 1. nedeľa (apríl až október podľa dohody), 14:00 Kociha 4. nedeľa v mesiaci (apríl až október); Krásna 2x ročne (RIS)

Hrušovo
Ev. a. v. farský úrad, Drienčany 59, 980 23 Teplý Vrch; zbor je administrovaný z Drienčan (Mgr. Štefan Gabčan); zborový dozorca: Maroš Pivnik; kantori: Ivana Rapčanová, Maroš Pivnik, Mgr. Danka Petrincová; 9:30 Striežovce, 11:00 Hrušovo, 11:00 Lipovec – všade 1x za mesiac (RIS)

Klenovec
Ev. a. v. farský úrad, Klenovčok 57, 980 55 Klenovec; 047/548 42 25, 0902 124 656; klenovec@ecav.sk; Mgr. Roman Roskoš − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Stanislava Zvarová; kantorka: Bc. Diana Rošková; 10:00 (RIS)

Kokava nad Rimavicou
Bakulíniho 3, 985 05 Kokava nad Rimavicou; 047/429 31 39, 0919 225 401; vladimirtichan(at)icloud.com; Mgr. Vladimír Ticháň − námestný farár; zborová dozorkyňa: Ing. Jaroslava Maceková; 9:30 (RIS)


Kraskovo
Ev. a. v. farský úrad, Kraskovo, 980 26 p. Lukovištia; zbor je administrovaný z Kokavy nad Rimavicou (Mgr. Vladimír Ticháň); zborový dozorca: Ján Benda; 11:00 Kraskovo, Lukovištia, Babinec 1x v mesiaci striedavo (RIS)

Ožďany
Ev. a. v. farský úrad, 980 11 Ožďany 356; lisakovaviktoria(at)gmail.com; www.ecavrs.sk; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); zborový dozorca: Vladimír Ľupták; kantor: Jaroslav Schefčík; 14:00 Ožďany a 15:30 Nové Hony 4. nedeľa v mesiaci slov.-maď. striedavo (RIS)

Padarovce
Ev. a. v. farský úrad, 980 24 Padarovce; lisakovaviktoria(at)gmail.com; www.ecavrs.sk; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); zborová dozorkyňa: Ildikó Lörinczová; kantor: Jaroslav Schefčík; 13:30 Dražice a 15:00 Padarovce, obe 3. nedeľa v mesiaci maď. (RIS)

Rimavská Baňa
Ev. a. v. farský úrad, 980 53 Rimavská Baňa 22; 047/549 51 75, 0950 469 052; zbor je administrovaný z Rimavského Brezova (ThDr. Janka Miháliková); zborový dozorca: Mgr. Vladimír Macko; kantori: PhDr. Boris Mauer, Mgr. Vladimír Vančík; 13:00 Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany 2. a 4. nedeľa striedavo, 13:00 Rimavská Lehota 1. nedeľa, 13:00 Rimavica 3. nedeľa (RIS)

Rimavská Píla
Ev. a. v. farský úrad, Vansovej 1, 980 61 Rimavská Píla; rim.pila(at)ecav.sk; zbor je administrovaný z Klenovca (Mgr. Roman Roskoš); zborový dozorca: Ivan Huľuk; kantori: Ing. Ján Belica ml., Mgr. Alica Brsková; 11:00 Rimavská Píla, 9:00 Hačava každá 3. nedeľa (RIS)

Rimavská Sobota
Ev. a. v. farský úrad, Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota; tel./fax 047/562 18 67, 0918 828 220; rim.sobota@ecav.sk, lisakovaviktoria(at)gmail.com; www.ecavrs.sk; Mgr. Viktória Lisáková − zborová farárka-seniorka; zborový dozorca: Ing. Ján Fiľo ; kantor: Jaroslav Schefčík; 9:30 slov., 11:00 maď., 14:00 Domov dôchodcov 3. streda v mesiaci; 14:00 filiálky striedavo (v letných mesiacoch)(RIS)

Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz
Ev. a. v. farský úrad, Vyšná Pokoradz 10, 979 01 Rimavská Sobota; lisakovaviktoria(at)gmail.com; www.ecavrs.sk; zbor je administrovaný z Rimavskej Soboty (Mgr. Viktória Lisáková); kurátor: Viliam Astaloš; kantor: Jaroslav Schefčík; 14:00 1. nedeľa v mesiaci, 15:30 Horné Zahorany 1. nedeľa v mesiaci (RIS)

Rimavské Brezovo
Ev. a. v. farský úrad, 980 54 Rimavské Brezovo 97; 047/549 51 75, 0950 469 052; janka_mihalikova@centrum.sk; www.zbory.ecav.sk/rbrezovo; ThDr. Janka Miháliková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Eva Pačmárová; kantori: PhDr. Boris Mauer, Mgr. Vladimír Vančík; 11:00 Rimavské Brezovo 1. a 3. nedeľa, 11:00 Likier 2. nedeľa v mesiaci, 11:00 Kyjatice 4x ročne (RIS)

Tisovec
Ev. a. v. farský úrad, Malinovského 3, 980 61 Tisovec; 047/549 42 22, 0915 805 322; ecavtisovec(at)gmail.com; zbor je administrovaný z Klenovca (Mgr. Roman Roskoš); zborový dozorca: Juraj Maťko; kantor: Mgr. Peter Frntic; 9:30 (RIS)

Tornaľa
Ev. a. v. farský úrad, Kostolné nám. 1165/9, 982 01 Tornaľa; 047/552 31 55, 0911 602 193; tornala@ecav.sk; facebook.com/ECAVTornala; Mgr. Marcel Ištván − zborový farár; zborový dozorca: Daniel Poprocký; kantorky: Mária Balogová, Lucia Slováková, Zuzana Turisová, Ondrej Hruška; Tornaľa 8:30 maď., 9:30 slov., Kráľ 11:00, Rumince 1. nedeľa 13:00, Číž 1. nedeľa 14:30, Lenka 3. nedeľa 13:00, Valice 3. nedeľa 14:30 (RIS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart