Hontiansky seniorát

mapa Seniorský úrad: Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina
Telefón: 0918 828 141
E-mail: hos@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Miroslav Dubek (CZ Krupina)
Seniorálna dozorkyňa: Miroslava Balková (CZ Kráľovce-Krnišov)

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Babiná, Baďan, Banská Štiavnica, Cerovo, Čelovce, Dačov Lom, Devičie, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hodruša-Hámre, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre − Dvorníky, Kráľovce-Krnišov, Krupina, Ladzany, Lišov, Pliešovce, Prenčov, Rykynčice, Sása, Sazdice, Sucháň, Šahy, Terany, Žibritov (26)

Babiná
Ev. a. v. farský úrad, Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva; 045/556 25 66 (FÚ Sása); babina@ecav.sk; Mgr. Roman Sarvaš − námestný farár; zborový dozorca: Jaroslav Meľaga; kantorka: Alice Straková; 9:00 (HOS)

Baďan
Ev. a. v. farský úrad, 969 75 Baďan 44; 0918 828 588; badan@ecav.sk; Mgr. Peter Ján Soták − námestný farár; zborová dozorkyňa: Lýdia Kollárová; kantorka: Veronika Kollárová; 9:30 Baďan, 11:00 Počúvadlo a Beluj striedavo (HOS)

Banská Štiavnica
Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica; 045/692 24 61, 0904 893 363; b.stiavnica@ecav.sk; www.ecavbs.sk; Mgr. Milan Bartko − zborový kaplán na farárskom mieste, administruje Mgr. Peter Ján Soták (CZ Baďan); zborová dozorkyňa: Ľudmila Blašková; kantori: Mgr. Róbert Zacharovský, Renáta Balková; 10:30 Banská Štiavnica, 8:30 Banská Belá 1. nedeľa, 8:30 Kozelník 2. nedeľa, 14:00 Dekýš a Banky príležitostne (HOS)

Cerovo
Ev. a. v. farský úrad, 962 52 Cerovo 113; 045/557 32 34, 0918 828 135; cerovo@ecav.sk; facebook.com/ECAVCerovo; Mgr. Anna Kukulová − námestná farárka; zborový dozorca: Pavel Kováč (Cerovo), Ján Lukáč (Zemiansky Vrbovok); kantorky: Mária Kružicová, Veronika Tekelová, Veronika Hudecová; 11:00 Cerovo, 9:00 Zemiansky Vrbovok každá 2. nedeľa a výročné sviatky (HOS)

Čelovce
Ev. a. v. farský úrad, 991 41 Čelovce 2; zbor je administrovaný z Cerova (Mgr. Anna Kukulová); zborový dozorca: Ján Bukov; kantorky: Mária Kružicová, Veronika Tekelová, Veronika Hudecová; 9:30 Čelovce každá 2. nedeľa, 8:15 Opava 1x za mesiac a na výročné sviatky (HOS)

Dačov Lom
Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Dačov Lom 120; 047/487 41 32; Mgr. Juraj Macko − námestný farár; zborový dozorca: Ján Brláš; kantorka: Ing. Andrea Mikulová; 10:00 (HOS)Devičie
Ev. a. v. farský úrad, Devičie 1, 962 65 p. Hontianske Nemce; devicie@ecav.sk; zbor je administrovaný z CZ Pliešoviec (Mgr. Katarína Zaťková); zborová dozorkyňa: Ing. Anna Balková; kantorka: Renáta Balková; 8:30 (HOS)

Drážovce
Ev. a. v. farský úrad, Drážovce 55, 962 68 p. Hontianske Tesáre; Anna Gabčanová − diakonka; zborová dozorkyňa: Oľga Vajová; 9:00 Drážovce 2. a 4. nedeľa, 9:00 Šipice 1. a 3. nedeľa v mesiaci (HOS)

Drienovo
Ev. a. v. farský úrad, 962 51 Drienovo 97; zbor je administrovaný z Babinej (Mgr. Roman Sarvaš); zborová dozorkyňa: Ing. Anna Križanová; 11:00 Drienovo každá 2. nedeľa, 12:15 Čabradský Vrbovok každá 2. nedeľa (HOS)

Dudince
Ev. a. v. farský úrad, Sládkovičova 317, 962 71 Dudince; 0902 085 237; Višňa Tóthová – zborová kaplánka na farárskom mieste (MD), administruje Mgr. Dušan Hučka (CZ Terany); zborový dozorca: Ing. Bohuslav Beňuch; kantor: Ing. Bohuslav Beňuch, Mgr. Michal Cmarko; 9:30 (HOS)

Hodruša-Hámre
Ev. a. v. farský úrad, 966 61 Hodruša-Hámre; zbor je administrovaný z Banskej Štiavnice (Mgr. Bartko − zborový kaplán; administrátor: Mgr. Peter Ján Soták, CZ Baďan); zborová dozorkyňa: Drahomíra Buštorová; kantori: Mgr. Róbert Zacharovský, Renáta Balková; 14:30 Žarnovica 1. nedeľa, 8:30 Kopanice 3. nedeľa v mesiaci, 8:30 Hodruša-Hámre 4. nedeľa v mesiaci (HOS)

Hontianske Moravce
Ev. a. v. farský úrad, Kostolná 38, 962 71 Hontianske Moravce; 0902 085 237; Mgr. Ján Tóth − zborový kaplán, administruje Mgr. Dušan Hučka (CZ Terany); zborová dozorkyňa: Viera Kortišová; kantorka: Ing. Martina Prístavková; 11:00 Hontianske Moravce; 8:00 Súdovce každá 2. nedeľa (HOS)

Hontianske Tesáre – Dvorníky
Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Hontianske Tesáre 9; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborová dozorkyňa: Ľudmila Pastuchová; kantorka: Mária Šusteková; 9:00 striedavo Hontianske Tesáre a Dvorníky (HOS)

Kráľovce-Krnišov
Ev. a. v. farský úrad, Kráľovce 71, 962 65 p. Hontianske Nemce; zbor je administrovaný z Krupiny (Mgr. Miroslav Dubek); zborový dozorca: neobsadené; kantorka: Mgr. Zuzana Hámorská; 8:30 Kráľovce (HOS)

Krupina
Ev. a. v. farský úrad, Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina; 0918 828 141; krupina@ecav.sk; Mgr. Miroslav Dubek − zborový farár-konsenior, Mgr. Mária Dubeková − námestná farárka; zborový dozorca: Ján Horniak; kantorky: Miriam Štímelová, Miroslava Hambacherová; 10:00 a 17:30 (HOS)

Ladzany
Ev. a. v. farský úrad, 962 67 Ladzany 62; 045/559 61 62, 0910 211 736; Anna Gabčanová − diakonka; zborová dozorkyňa: Eva Mičudová; 10:30 (HOS)

Lišov
Ev. a. v. farský úrad, 962 69 Lišov 38; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborový dozorca: neobsadené; kantor: Ján Petrov; 14:00 každá 2. nedeľa (HOS)

Pliešovce
Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce; 045/556 24 19, 0918 828 365; pliesovce@ecav.sk; Mgr. Katarína Zaťková – zborová farárka; zborový dozorca: neobsadené; kantorky: Katarína Jaďuďová, Mgr. Anna Ratkovská; 10:00 Pliešovce, 14:00 Zaježová 1. nedeľa (marec − december) (HOS)

Prenčov
Ev. a. v. farský úrad, 969 73 Prenčov 93; zbor je administrovaný z Baďana (Mgr. Peter Ján Soták); zborová dozorkyňa: Mgr. Drahomíra Prieberová; kantorky: Veronika Lipovská, Monika Lipovská; 10:00 alebo 14:00 podľa dohody (HOS)

Rykynčice
Ev. a. v. farský úrad, Horné Rykynčice 1, 962 55 p. Rykynčice; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborový dozorca: neobsadené; kantorka: Renáta Balková; 15:30 Horné Rykynčice 3. nedeľa v mesiaci, 14:00 Medovarce každá 2. nedeľa (HOS)

Sása
Ev. a. v. farský úrad, Školská 95/35, 962 62 Sása; 045/556 25 66; sasa@ecav.sk; Mgr. Elena Fujeríková − námestná farárka; zástupca zborového dozorcu: Štefan Slosiarik; kantorka: Mariana Mokošová; 11:00 (HOS)

Sazdice
Ev. a. v. farský úrad, 935 85 Sazdice 93; sazdice@ecav.sk; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborová dozorkyňa: Helena Tuhárska; kantori: Lídia Jánošová, Dr. Apa Vilmos (Ipeľský Sokolec); 13:00 Sazdice, 11:30 Ipeľský Sokolec 2. nedeľa v mesiaci maďarské (HOS)

Sucháň
Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Sucháň 75; zbor je administrovaný z Dačovho Lomu (Mgr. Juraj Macko); zborový dozorca: Ján Martuš; kantorka: Ing. Andrea Mikulová; 11:45 (HOS)Šahy
Ev. a. v. farský úrad, Parková 9, 936 01 Šahy; 036/741 22 52; sahy@ecav.sk; Mgr. Hana Peničková − námestná farárka (MD), administruje Mgr. Dušan Hučka (CZ Terany); zborová dozorkyňa: Erika Berkulová; kantorka: Mgr. art. Hedviga Makovínyiová; 9:30 (HOS)

Terany
Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Terany 42; 045/558 01 09, 0918 828 378; terany@ecav.sk; www.zbory.ecav.sk/terany; Mgr. Dušan Hučka − zborový farár; zborový dozorca: Pavel Martinovic; kantorky: Milota Paterová, Martina Martinovicová; 10:30 (HOS)

Žibritov
Ev. a. v. farský úrad, 963 01 Žibritov; zbor je administrovaný z Krupiny (Mgr. Mária Dubeková); zborový dozorca: Dušan Laco; 8:30 (HOS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart