Ekumenická pastoračná služba

Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR − inštitúcie

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS v OS a OZ SR), Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, poštová adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; www.ustreps.sk;
- generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR – plk. ThDr. Marian Bodolló, 0903 824 594, 0910 629 613, marian.bodollo@mil.sk
- kancelár Ústredia EPS: Mgr. Ján Ondrejčin, 0903 824 707, jan.ondrejcin@mod.gov.sk
- riaditeľ kancelárie Ústredia EPS: kpt. Mgr. Dávid Vargaeštok, 0903 480 413, ueps@mil.sk
- riaditeľ správy: Ing. Milan Gajdoš, 0903 824 593, milan.gajdos@mod.gov.sk

- Úrad EPS v OS SR, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava;
riaditeľ: mjr. Mgr. Vladimír Varga, 0903 824 714, vladimir.varga@mil.sk

- Úrad EPS MV SR, Pribinova 2, 812 12 Bratislava;
riaditeľ: pplk. Mgr. Milan Petrula, 02/50 94 45 25, milan.petrula@minv.sk

- Úrad EPS ZVJS, Chorvátska 3, 813 04 Bratislava;
starší duchovný pplk. Mgr. Ján Šefčík, 0907 467 514, sefcikj@zvjs.sk


Evanjelickí duchovní v Ekumenickej pastoračnej službe v OS a OZ SR

npor. Mgr. Milan Bartko, policajný duchovný, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 0961 057 153, milan.bartko(at)minv.sk

plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, 0903 824 594, 0910 629 613, marian.bodollo@mil.sk

kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš, väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, 044/832 111, kl. 681, 0918 828 345, lubomir.kordos@zvjs.sk

Mgr. Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, 0903 824 707, jan.ondrejcin@mod.gov.sk

mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD., policajný duchovný, Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, 0961 456 015, jan.paciga@minv.sk

pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR, 0961 044 513, milan.petrula@minv.sk

kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., dekan Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne, 0960 338 024, 0903 820 624, ondrej.risian@mil.sk

kpt. Mgr. Viktor Sabo, dekan Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 0960 422 421, viktor.sabo@aos.sk

kpt. Mgr. Júlia Štofanová, policajná duchovná, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, 0915 985 276, julia.stofanova@minv.sk

mjr. Mgr. Matúš Vongrej, policajný duchovný, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, 0961 806 017, matus.vongrej@minv.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart