Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Sídlo: Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen
Telefón: 045/520 36 36 ústredňa
Fax: 045/520 36 66
E-mail: zdecav(at)zdecav.sk
Web: www.zdecav.sk

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálny biskup: Mgr. Ján Hroboň, biskup(at)zdecav.sk, 045/520 36 11, 0918 828 101
Zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu: Ing. Renáta Vinczeová

Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ, riaditel(at)zdecav.sk, 045/520 36 22, 0918 828 103

Mgr. Anna Martišková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat(at)zdecav.sk, 045/520 36 36
Ing. Anna Pavlíková, ekonómka, ekonom(at)zdecav.sk, 045/520 36 33
Mária Hroboňová, tajomníčka misie a tajomníčka biskupa, vmv(at)zdecav.sk, 045/520 36 16, 0905 895 264
Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk, 045/520 36 44, 0907 213 000
JUDr. Andrej Terem, právny zástupca ZD
Milan Penička, šofér, 045/520 36 44


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart