Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Sídlo: Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen
Telefón: 045/520 36 36 ústredňa
Fax: 045/520 36 66
E-mail: zdecav@zdecav.sk
Web: www.zdecav.sk

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálny biskup: Mgr. Milan Krivda, biskup@zdecav.sk, 045/520 36 11, 0918 828 101
Zástupca dištriktuálneho dozorcu: PaedDr. Slavomír Hanuska

Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Žilinčíková, námestná farárka na mieste vedúcej úradu, riaditel@zdecav.sk, 045/520 36 22, 0918 828 103

Mgr. Anna Martišková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat@zdecav.sk, 045/520 36 36
Ing. Anna Pavlíková, ekonómka, ekonom@zdecav.sk, 045/520 36 33
Mgr. Martina Krivdová, námestná farárka na mieste tajomníčky vnútornej misie, vmv@zdecav.sk, 045/520 36 16, 0918 828 102
Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk, 045/520 36 44, 0907 213 000
Mgr. Vladimír Cipciar, právny zástupca ZD
Milan Penička, šofér, 045/520 36 44


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart