Zostrih z podujatí II. ECD 3. júla 2010

Na sobotu 3. júla bol pre účastníkov II. evanjelických cirkevných dní a osláv 400. výročia Žilinskej synody v Žiline pripravený naozaj bohatý duchovný, kultúrny aj športový program, z ktorého si každý mohol vybrať podľa záujmu a možností.

O 9.00 hod. sa na pódiu na Mariánskom námestí sa pod mottom „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás...“ konali spomienkové služby Božie, na ktorých sa zúčastnilo okolo 1200 veriacich. Kázal brat dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda; liturgovali bratia farári Juraj Kevický a Ján Lichanec a sestra farárka Lívia Lichancová. V programe vystúpil spevokol z CZ vo Zvolenskej Slatine a Mužský spevácky zbor z CZ v Brezovej pod Bradlom.

O 17.00 hod. sa vyše 2000 veriacich zúčastnilo na slávnostných službách Božích, ktoré v priamom prenose vysielala aj Slovenská televízia. Kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; liturgovali bratia dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, sestry seniorky Eva Juríková a Katarína Hudáková a brat senior Jaroslav Ďuriš. Báseň Ladislava Fričovského, venovanú 400. výročiu Žilinskej synody, predniesol Juraj Sarvaš; zaspieval mužský spevokol zo Záriečia, evanjelický spevokol zo Žiliny, spevokol ZVON z Trenčín, detský spevokol Ďatelinky z Dudiniec a spevokol Ichthys z EBF UK v Bratislave. Prítomným sa prihovoril aj pán primátor mesta Žilina Ivan Harman. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili predstavitelia evanjelických cirkví zo susedných krajín, ako aj z Nemecka, Rumunska, Chorvátska, zo Srbska a Švédska.

V časovom priestore medzi uvedenými službami Božími mohli diváci na Mariánskom námestí sledovať reprezentačné pásmo hudby a slova Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Vystúpili detské spevokoly Zvonček z CZ Hybe, Rolničky z CZ Sučany, Svätojánske mušky z CZ Liptovský Ján, Deti svetla z CZ Slavošovce, Dúha z CZ Vyšná Slaná a dorast a mládež z Veličnej.
● O 12.00 hod. sa začalo reprezentačné pásmo hudby a slova Západného dištriktu ECAV na Slovensku. V programe vystúpili evanjelické spevokoly z Petržalky, z CZ Podlužany, Spojený spevokol z CZ Hronsek a Slovenskej Ľupče, Ďatelinky z CZ Dudince, spevokol z CZ Zvolenská Slatina, Komorný zbor z CZ Senica, Nádej z CZ Veľký Krtíš a Spevácky zbor V. F. Bystrého z CZ v Banskej Bystrici.
● Nasledovalo vystúpenie dychových hudieb – dobrú náladu na námestie priniesla Dychová hudba „Theobrass“ študentov teológie z Tübingenu (Nemecko) a Dychová hudba „Jubilate“ z CZ Vrbovce.

Večer na Mariánskom námestí zaznel program Pozdravy partnerských cirkví zo zahraničia, v ktorom vystúpili deti a dorasu z CZ Ilok z Chorvátska, spevácky súbor z CZ Český Těšín, spevokol „Östersunds and Vokalensemble“ zo Švédska, mládežnícka hudobná skupina z CZ Wisla Malinka v Poľsku a pašiové hry predviedla mládež z Tótkomlósa v Maďarsku. O živote slovenských evanjelikov v Maďarsku sme sa mohli dozvedieť z dokumentárneho filmu, ktorí priniesli účastníci II. ECD zo Slovenského a. v. cirkevného zboru v Budapešti.

Súbežne s podujatiami na Mariánskom námestí sa konali vystúpenia mládežníckych skupín na PÓDIU MLADÝCH na Námestí A. Hlinku, kde boli pripravené aj atrakcie pre deti a výborný guláš od Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR.
● S veľkým záujmom sa stretlo scénické pásmo „Synoda“ od Nory Baráthovej, pripravené k štyristoročnici Žilinskej synody v spolupráci s členmi Slovenského komorného divadla v Martine, ktoré predviedli popoludní v Mestskom divadle v Žiline
● Na internátoch Dlhý diel zas pritiahol aj pozornosť televízie JOJ futbalový zápas, v ktorom si zahrali aj niektorí naši farári.
● Na štyroch diskusných fórach bola možnosť diskutovať na témy, ktoré pripravili jednotlivé výbory ECAV na Slovensku: Jedine - jedine Kristus, jedine Písmo, jedine viera, jedine milosť; Zvučne plesaj Hospodinu celá zem; Odkaz Žilinskej synody 1610 pre dnešok. Spoločenstvo evanjelickej mládeže diskutovalo na tému Manželstvo bez obrúčky.

Sobotný večer okrem mládežníckeho pódia ponúkal účastníkom II. evanjelických cirkevných dní možnosť výberu z nasledujúcich kultúrnych programov:
● premiéra novej duchovnej opery Víťazoslava Kubičku „Evanjelium podľa Jána“ v Evanjelickom kostole v Necpaloch,
● klavírny koncert v Základnej umeleckej škole L. Árvaya v Žiline,
● koncert organovej hudby v Dome umenia Fatra – vystúpili Ján Vladimír Michalko (organ) a Jozef Benci (bas),
● muzikál „Juraj Turzo“ v podaní Školského súboru Evanjelického gymnázia Tisovec v Mestskom divadle v Žiline.

Na Mariánskom námestí sa konala aj Tržnica duchovných možností, kde sa v asi 20 stánkoch predstavili jednotlivé senioráty ECAV na Slovensku výtvormi detí, mládeže a žien, ako aj cirkevné vydavateľstvá.
● Bola otvorená aj príležitostná poštová priehradka Slovenskej pošty, a. s., k II. evanjelickým cirkevným dňom, kde bola možnosť poslať svojim známym jedinečný suvenír – pohľadnicu s príležitostnou poštovou pečiatkou s logom II. evanjelických cirkevných dní

Počas celých osláv 400. výročia Žilinskej synody boli bezplatne prístupné výstavy, ktorých vernisáže sa uskutočnili v utorok 28. 6. 2010:
„Sakrálna architektúra v ECAV 1990 – 2010“, „Cithara sanctorum“, „Výtvarní umelci evanjelického Považia", „Čestný občan mesta Žilina, biskup Fedor Ruppeldt“, „Dadanova tlačiareň“.
● Niekoľkokrát počas podujatia sa konala prezentácia pripravovanej publikácie „Historický atlas ECAV“.

Počas II. evanjelických cirkevných dní sa uskutočnila zbierka pre hluchoslepé deti v Červenici, o ktorej vás ešte budeme informovať.

Za podporu a spoluprácu pri organizovaní tohto široko koncipovaného podujatia venovaného oslavám Žilinskej synody, ktoré sa konalo pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, organizátori z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku úprimne ďakujú Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Žilinskému samosprávnemu kraju, Mestu Žilina a ďalším.

Vďaka patrí aj predsedovi ústredného organizačného výboru Dušanovi Vagaskému, riaditeľovi GBÚ ECAV na Slovensku, ktorý celý projekt koncipoval, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii, najmä pracovníkom GBÚ ECAV na Slovensku, predsedníctvu a členom CZ ECAV Žilina a ďalších okolitých cirkevných zborov. Ďakujeme aj pracovníkom Slovenskej televízie, ktorí odvysielali priamy prenos z hlavných služieb Božích, a pracovníkom Slovenského rozhlasu, ktorí sprostredkovali priamy prenos zo služieb Božích z hradu Branč.

Edita Škodová | 7.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart