Pódium mladých na oslavách v Žiline

V rámci mládežníckeho pódia na Námestí A. Hlinku vystúpilo v rámci II. ECD a osláv 400. výročia Žilinskej synody množstvo mládežníckych hudobných zoskupení z celého Slovenska. Program sa začal v piatok poobede a pokračoval v sobotu.

V piatok poobede vystúpili Crossroad (Banská Bystrica), Spasení (Nitra) a scénka mládežníkov z Veličnej. Slovom Božím v poobedňajšom programe poslúžil predseda SEM Laco Ontko.

Večerný blok otvorili Okamih pravdy (Háj) a ich líder Laco Adamkovič, ktorý poslúžil aj svojim osobným svedectvom. Ďalej nasledovali Fabor (Trenčianske Stankovce), Any Else (Považská Bystrica), Out of Control (Kuková) a Praise and Bluesship band (Bratislava). Božie slovo v tejto časti kázal podpredseda SEM Vlado Maťaš.

Sobotný program okrem hudby ponúkal pre mladých i adrenalínové aktivity v podobe vodného futbalu i ľudského kickera, čo sú nové, veľmi dobré formy pre mládež na jej oslovenie.
Pod taktovkou brata farára Mirka Eštoka prebiehal v tento deň na internátoch Veľký Diel futbalový turnaj farárov, kde vyhral Východný dištrikt nad Západným dištriktom v pomere 10:2.
Na Hlinkovom námestí malo prezentáciu i Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby pôsobiace v armáde, ktorá pre všetkých účastníkov poskytla zdarma veľmi chutný guláš.

Na pódiu sa v poobedňajšom bloku predstavili skupiny ObedEdom ( B. Bystrica Radvaň), Teva-ch (Krupina), Trace (Batizovce), Radostná zvesť (Slavošovce), Plus JEDEN (Piešťany) a ako príjemné oživenie aj starí páni z Vlachova so skupinou Admirál. Zamyslenie nad Božím slovom mal brat farár Ľubo Ďuračka z Nového Mesta nad Váhom. Keďže v sobotu bola účasť na oslavách najhojnejšia, cítili sme to aj na Pódiu mladých, kde sa návštevnosť oproti piatku znásobila.

Večer sa niesol v znamení východniarskej presilovky, keďže vystúpili Hmla (Hanušovce nad Topľou), Prázdny kríž (Soľ) a K-projekt (Košice). Na záver nám poslúžili bratia a sestry z Poľska zo skupinou Oslava (slovenský preklad). Zamyslením nad Božím Slovom poslúžil brat riaditeľ Strediska evanjelickej diakonie v Slavkove Stano Gurka.

Tešíme sa, že sme mohli prežiť spoločný čas na oslavách Žilinskej synody. Sme vďační, že nám Pán Boh mohol požehnať celú akciu krásnym slnečným počasím. Tešíme sa, že môžeme mať v cirkvi také veľké množstvo talentovanej mládeže, ktorá je ochotná poslúžiť. Veríme, že sme mohli poslúžiť zvesťou evanjelia nielen účastníkom osláv, ale i obyvateľom Žiliny, ktorých sa na tomto frekventovanom námestí prešli tisíce.

Laco Ontko, predseda SEM | 9.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart