Základný koncept osláv 400. výročia Žilinskej synody

Oslavy 400. výročia Žilinskej synody - Základný koncept a harmonogram

== Žilina ==
Utorok 29.6.2010
14:00 - 19:00 Teologická vedecko-historická konferencia - 1. deň
Streda 30.6.2010
09:00 - 16:00 Teologická vedecko-historická konferencia - 2. deň
18:00 - 21:00 Spoločné zasadnutie Predsedníctva Synody a Predsedníctva ECAV
Štvrtok 1.7.2010
09:00 - 19:00 Zasadanie Synody ECAV na Slovensku - 1. deň
Piatok 2.7.2010
08:00 - 16:00 Zasadanie Synody ECAV na Slovensku - 2. deň
19:00 - 21:00 Otvorenie 2. evanjelických cirkevných dní
Sobota 3.7.2010
09:00 - 24:00 2. evanjelické cirkevné dni
Nedeľa 4.7.2010 - 2. evanjelické cirkevné dni:
09:30 - 12:00 Slávnostné SB s Večerou Pánovou
12:00 - 17:00 Nedeľné vychádzky

== Branč ==
Pondelok 5.7.2010
9:30 - 15:00 Dištriktuálny deň ZD

== Bratislava ==
Sobota 30.10.2010
17:00 - 19:00 Recepcia - Slávnostné uvedenie publikácie Od reformácie 1517 k Žilinskej synode 1610
Nedeľa 31.10.2010
09:30 - 12:00 Slávnostné SB k výročiu reformácie Veľký evanjelický kostol na Panenskej

Dušan Vagaský | 25.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart