V Žiline zahrá J. V. Michalko

V rámci II. evanjelických cirkevných dní pre vás na 3. júla 2010 o 20.00 hod. pripravujeme organový koncert Jána Vladimíra Michalka v Dome umenia Fatra v Žiline.

Veríme, že tento koncert bude jedným z mnohých zážitkov počas tohtoročného stretnutia slovenských evanjelikov, na ktoré budete dlho spomínať.

Budete môcť byť svedkami interpretačného majstrovstva známeho organistu Jána Vladimíra Michalka, profesora na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Na koncerte bude spoluúčinkovať sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Jozef Benci. V jeho podaní odznie výber z Biblických písní od Antonína Dvořáka.

Zárukou silného umeleckého zážitku je aj vhodný koncertný organ a výborná akustika v Dome umenia Fatra.

V centre interpretačného záujmu J. V. Michalka je chorál, preto do programu koncertu zaradil okrem Prelúdia a fúgy F. Mendelssohna-Bartholdyho aj spracovania najznámejších chorálov od najvýznamnejších skladateľov. V jeho interpretácii zaznejú chorály „Komm, heiliger Geist...“ (Ó, príď, Duchu Svätý), „Wir glauben all´an einen Gott, Vater“ (My všetci veríme) od J. S. Bacha, „Wer nun den lieben Gott lässt walten“ (Kto len na Boha sa spolieha) od J. G. Töpfera, „Nun danket alle Gott“ ( Nuž, Bohu ďakujme) od S. Karga-Elerta a ďalšie chorálové spracovania.

„Hudba je dar Boží, nie ľudský – po teológii dávam hudbe najbližšie miesto a česť. Kde sa hudba skrášľuje umením, tam sa aspoň sčasti ukáže – lebo úplne sa to nedá poznať –veľká a dokonalá múdrosť Božia vo svojom zázračnom diele – hudbe.“ (M. Luther)

„Autentické umenie má vnútornú blízkosť k svetu viery – môže byť mostom k náboženskej skúsenosti. Hľadanie krásna je výzvou k prenikaniu do hĺbky duše. Krása tak ako pravda vkladá do srdca človeka radosť, spája ľudí, umožňuje vstupovať do vzájomnej komunikácie. Poslaním umenia – aj hudby – je nielen oddych či zábava. Ak človek berie hudbu vážne, musí ho ona zmeniť. Ak po koncerte čo len jeden človek odíde s pohľadom vďaky k Bohu a s pohľadom lásky k druhému človeku – teda s pochopením, toleranciou, empatiou, žičlivosťou, zodpovednosťou, obetavosťou, splní koncert svoje poslanie.“ ( J. V. Michalko)

K. Ondrášová | 30.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart