Ubytovaní účastníci osláv 400. výročia Žilinskej synody

Zoznam ubytovaných účastníkov osláv je dostupný na požiadanie na sekretariáte GBÚ. Ak sa ešte chcete ubytovať, môžete tak urobiť individuálne v Ubytovacom zariadení Veľký Diel Žilina na tel. č. 041 565 25 31, e-mailová adresa: kadorova@dorm.uniza.sk.

Nikola Durcová | 22.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart