Premiéra novej opery bude v Necpaloch

V rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody a II. evanjelických cirkevných dní vás pozývame aj do Ev. a. v. kostola v Necpaloch, kde sa 3. júla 2010 o 21.00 hod. uskutoční premiéra opery podľa libreta V. Kubičku pod názvom Evanjelium podľa Jána.

Hlavným zámerom autora pri tvorbe tejto opery bolo priblížiť publiku prostredníctvom svojho diela niektoré časti z najnáročnejšieho evanjelia – z Evanjelia podľa Jána, ktoré je plné filozofickej hĺbky a úvah. Významne sa dotýka sa i ženských postáv. Biblické postavy Ježišovej matky, Samaritánky, Márie Magdalény, ale aj postava Hriešnice ukazujú, že si všíma aj o bežných ľudí, ich osudy a cestu postupného pochopenia Ježišovej veľkosti a Jeho odkazu. Osobitnou postavou je Svedok - človek zo súčasnosti, ktorý sleduje a komentuje udalosti evanjelia a konfrontuje ich so súčasným svetom.

Víťazoslav Kubička chce ukázať, že i dnes môžeme mať blízko k Bohu, že Mu môžeme odovzdávať svoje žiale i radosti, že sa môžeme oprieť o Jeho lásku, len sa musíme pokúsiť pochopiť Ho a uvedomiť si to, čo dnes mnohým chýba: že celý život treba pracovať na svojom vlastnom sebazdokonaľovaní, a to so srdcom plným lásky a porozumenia pre blížneho.

V réžii Michala Babiaka operu hudobne naštudoval dirigent Adrián Kokoš. V Necpaloch budú spievať Peter Cingeľ, Katarína Krčmárová, Mária Eliášová, Ján Kapala, Peter Ďurovec, Peter Šubert a miešaný zbor súboru Lúčnica. O inštrumentálny sprievod sa postarajú Milan Vonderka – husle, Lujza Ďurišová – violončelo, Daniela Paľová – klavír.

Plagát

Vložené 31.5. 2010

Edita Škodová | 3.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart