EPST č. 29 - 2010 o oslavách ŽS

Tento týždeň sa vám dostáva do rúk špeciálne vydanie Evanjelického posla spod Tatier venované 400. výročiu Žilinskej synody a II. evanjelickým cirkevným dňom. Nájdete v ňom kázeň zahraničného hosťa – Rainera Stahla, generálneho tajomníka Spolku Martina Luthera v Erlangene, ktorú predniesol na otvorení synody, ako aj reportáže.

Reportáže sa snažia zachytiť aspoň niektoré z najvýznamnejších podujatí osláv. Pozreli sme sa aj na záverečné služby Božie, ktoré sa konali už tradične na hrade Branč.
Na spravodajských stranách si môžete prečítať stanovisko predsedníctva cirkvi k neuskutočnenej pobožnosti v Bytči, ale aj ďalšie aktuálne informácie.
Na budúci týždeň sa už môžete tešiť na Letné dvojčíslo Posla!

-zz- | 16.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart