< | 1 2 3 4 5>

Z histórie Žilinskej synody - pokračovanie

Mgr. Miloš Klátik, PhD.: Najdôležitejšie charakteristické momenty prvej evanjelickej krajinskej synody na území Slovenska Ing. Dušan Vagaský: Územné usporiadanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku po Žilinskej synode roku 1610 Mgr. Zora Bakošová: Postavenie po nemecky a maďarsky hovoriacich evanjelikov na území dnešného Slovenska

 

Edita Škodová | 22.5.2010

viac

Registrácia na ECD - Žilinská synoda 2010

Inštrukcie k prihlasovaniu Prihláška Pre vstup do registračného formulára kliknite na tlačítko Súhlasím na konci informácie. Vložené 5. 4....

 

Marián a Olinka Kaňuchovci | 9.4.2010

viac

ŽILINSKÁ SYNODA 1610

V dňoch 28. – 30. 3. 2010 si Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku pripomína 400. výročie konania Žilinskej synody – významnej udalosti v histórii našej cirkvi.

 

-eš- | 29.3.2010

viac

Pozývame vás do Žiliny

V dňoch 27. - 30. 3. 2010 (práve v dňoch, keď pred 400 rokmi zasadala Synoda v Žiline) sa uskutoční prvá časť osláv (pozri pozvánku). Plagát k druhej časti osláv 29. 6. - 5. 7. 2010 si môžete stiahnuť nižšie.

 

Edita Škodová | 16.3.2010

viac

Program osláv Žilinskej synody

Oslavy 400. výročia konania Žilinskej synody pripravuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v aktívnej spolupráci s mestom Žilina a so Žilinským samosprávnym krajom. Hlavné podujatia osláv budú prebiehať v dňoch 29. júna až 5. júla 2010 v Žiline a v ďalších mestách a obciach Žilinského samosprávneho kraja.

 

-eš- | 5.3.2010

viac

Synoda ECAV 2010 bude v Žiline

Predsedníctvo synody, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo v Žiline 26. 2. 2010, zvolalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku na dni 1. a 2. júla 2010 do Evanjelického a. v. kostola v Žiline.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.3.2010

viac

Pripravujeme sa na oslavy 400. výročia Žilinskej synody

Na evanjelickom farskom úrade v Žiline sa 24. 9. 2009 konalo 3. zasadnutie ústredného organizačného výboru na prípravu osláv 400. výročia Žilinskej synody. O informácie pre naše cirkevné zbory sme požiadali riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského, ústredného koordinátora osláv.

 

Edita Škodová | 11.11.2009

viac

Uznesenia grémií ECAV k Žilinskej synode

1) Uznesenia synody: a) Uznesenie Synody ECAV 2006 C/5 a) Synoda ukladá Generálnemu presbyterstvu zorganizovať celocirkevné a medzinárodné sympózium Svetového luteránskeho zväzu v Žiline v roku 2010 pri 400. výročí Žilinskej synody.

 

-dv- | 26.2.2009

viac

Stretnutie so žilinským diecéznym biskupom k Žilinskej synode

V rámci príprav osláv 400. výročia Žilinskej synody sa dňa 30. 1. 2009 uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika so žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom na rímskokatolíckom biskupskom úrade v Žiline.

 

Daniela Veselá | 26.2.2009

viac

< | 1 2 3 4 5>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart