< | 1 2 3 4>

Pohľad do histórie Ev. a. v. cirkevného zboru v Žiline

Novodobé dejiny Cirkevného zboru ECAV Žilina sa začali písať na konci 19. a začiatkom 20. storočia. Z formálneho hľadiska k skutočnému obnoveniu, resp. založeniu terajšieho samostatného cirkevného zboru došlo až v roku 1901. Viac v

 

O. Peťkovský  | 29.3.2010

viac

Ján Fabricius – účastník Žilinskej synody

Jednou z významných postáv Žilinskej synody bol aj Ján Fabricius (? – 1621), hlohovecký farár, senior Hlohoveckého seniorátu. Pochádzal z Turčianskeho Michala, preto dostal prímenie Turčan.

 

Zora Bakošová, EPST č. 9/2010, s. 13 | 21.3.2010

viac

Superintendent Samuel Melík

Roky na prelome 16. a 17. storočia možno označiť ako obdobie začínajúceho sa búrlivého, dramatického konfesionálneho a mocenského zápasu.

 

Ondrej Peťkovský, EPST č. 10 – 11/2010, s. 13 | 21.3.2010

viac

K osobnosti Petra Révaia

Jedna línia rodu Révaiovcov, ktorú reprezentujú najmä Fraňo I. Révai a jeho vnuk Peter Révai, priniesla do slovenského evanjelického života pozoruhodný vklad, ktorý si zaslúži osobitnú zmienku i pri 400. výročí Žilinskej synody.

 

Miloš Kovačka | 2.3.2010

viac

Superintendent Eliáš Láni

Jednou z ústredných postáv Žilinskej synody bol Eliáš Láni, evanjelický farár, senior, superintendent, jeden z verných nositeľov myšlienok Lutherovej reformácie.

 

Miloš Klátik | 23.2.2010

viac

Zvolanie a priebeh Žilinskej synody

V článkoch tohto seriálu sme už mali možnosť dozvedieť sa o pomeroch v Uhorsku na začiatku 17. storočia, o panujúcich vzťahoch a spôsoboch v spoločnosti, ktoré sú v mnohom neporovnateľné s dnešnými. V ďalších riadkoch sa pokúsime opísať zvolanie a priebeh Žilinskej synody.

 

Ondrej Peťkovský | 5.2.2010

viac

Memorialis 1707

MEMORIALIS TURČIANSKEJ STOLICE Z ROKU 1707 V KONTEXTE TURČIANSKYCH VÝZIEV, PROKLAMÁCIÍ A MEMORÁND DO ROKU 1849

 

Miloš Kovačka | 16.12.2009

viac

Prípravné porady k zvolaniu prvej krajinskej synody a činnosť Petra Révaia

Za najvýznamnejších predstaviteľov Žilinskej synody sú právom považovaní Eliáš Láni, bytčiansky evanjelický farár a senior – „otec slovenských evanjelikov“, spolu so zvolávateľom Žilinskej synody, palatínom uhorského kráľovstva, Jurajom Turzom (Thurzo), dedičným županom Oravy.

 

Miloš Kovačka | 15.12.2009

viac

Šľachtický rod Turzovcov

V živote máme niekoľko možností dotknúť sa dávnej histórie, ktorá sa nás stále pôsobí a mnohí ju radi spoznávame. Moja príležitosť nastala v máji 2007, keď som sa spolupodieľal na pietnom uložení telesných pozostatkov palatína Juraja Turzu a časti jeho rodiny v krypte Oravského hradu.

 

Rastislav Stanček | 27.10.2009

viac

Osobnosť palatína Juraja Turzu

Pre evanjelikov a. v. bol Juraj Turzo (Thurzo) veľkým požehnaním. Bol horlivým podporovateľom reformácie a vďaka nemu sa evanjelická a. v. cirkev postavila na pevný cirkevnoprávny základ, ktorý jej umožnil ďalej sa samostatne vyvíjať.

 

Autor: PhDr. Jozef Karlík | 27.10.2009

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart