Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku si môžu objednať Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo.

V nadväznosti na správu zverejnenú na internetovej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk dňa 29. 1. 2010, v ktorej sme cirkevné zbory informovali o príprave softvérovej verzie jednoduchého účtovníctva pre cirkevnoorganizačné jednotky, oznamujeme všetkým cirkevným zborom ECAV na Slovensku, že Ekonomický informačný systém Jednoduché účtovníctvo si môžete objednať e-mailom alebo poštou.

Formulár záväznej objednávky
E-mailová adresa pre elektronické objednávanie je soekos@soekos.sk, doručovacia adresa na zaslanie objednávky poštou je SoEkoS, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 15, 038 61 Vrútky.

Podmienkou pre získanie licenčného práva na tento softvér je zaplatenie faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a zašle objednávateľovi na základe doručenej záväznej objednávky. Cena za jednu inštaláciu ekonomického informačného systému je 119.- € vrátane DPH; v tejto sume je zahrnutá čiastka za inštaláciu 73,78 € a databázový systém 45,22 €. Cena ročného udržiavacieho poplatku a aktualizáciu systému je 22,13 € vrátane DPH.
Vložené 12. 4. 2010

Ľubomír Turčan, člen GHV  | 12.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart