Strom reformácie v Báčskej Palánke

Pamiatku reformácie, sviatok, ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, sme v báčskopalánskom cirkevnom zbore začali sláviť už 30. októbra 2016 vysadením Stromu reformácie.

Zaujímavá myšlienka – "Strom reformácie" - našla svoju živnú pôdu aj v našom cirkevnom zbore. Ide o sadenie pamätných stromov, kde sa do konca roka 2017, keď sa bude oslavovať 500 rokov reformácie, má v evanjelických cirkvách a spoločenstvách zasadiť práve 500 stromov reformácie.

V báčskopalanskom cirkevnom zbore bol zasadený jeden z týchto stromov – Strom reformácie s poradovým číslom 140. Vysadili sme javor červený, čiže po latinsky Acer Rubrum. Javor – skrze symboliku Slovákov a slovenského národa - a červený skrze ťažkosti, ktoré sú prítomné v každej cirkvi, ktoré prežíval reformátor Dr. Martin Luther a ktoré prežíva aj každý jednotlivec vo vlastnom živote, ale aj skrze lásky, ktorú aj naďalej zachováva každý človek vo svojom srdci k blížnym a k Pánu Bohu.

Na predpoludňajších službách, spojených so sadením stromu, sa zišla pozoruhodná skupina členov zboru. Vo dvore cirkevného zboru, pri mieste, ktoré bolo určené na sadenie Stromu reformácie, sa predstavila mládež, ktorá predniesla dialóg z vystúpenia Martina Luthera v meste Worms pred cisárom Karolom V. Pre túto príležitosť mládež spoločne prichystali Lýdia Čiefová a Martin Kováč, ktorý sa po vystúpení mládeže pôsob prihovoril všetkým prítomným.

Strom reformácie zasadili domáci farár Vladimír Grňa, dozorca Zdenko Červenák, kurátor Vladimír Kováč, presbyter Martin Kováč a pripojil sa i poddozorca Jozef Čobrda. Po zasadení Stromu bola odhalená aj tabuľa ako pamiatka na túto aktivitu.

Po ukončení týchto v služieb Božích, ktoré boli výnimočne užitočné (lebo zasadiť strom je vždy užitočná vec), sa pokračovalo obedom a rozhovormi cirkevníkov, ktorí mali príležitosť prežiť príjemné, a nie každodenné chvíle, pobožné i veselé. Po ukončení obeda Martin Kováč daroval cirkevnému zboru obraz Dar Boží, s ktorým sa predstavil na tohtoročnej výstave KEBY... v Kulpíne.

Vďaka Pánu, táto udalosť v tomto malom cirkevnom zbore bola slávnostne zasvätená. Domáci cirkevníci touto cestou ďakujú všetkým tým, ktorí finančne podporili túto aktivitu, a všetkým tým, ktorí pridali ruku k dielu a postarali sa, aby sadenie Stromu reformácie bola úspešne ukončené.

Martin Kováč a Vladimír Grňa, Báčska Palánka | 7.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart