Spomienka na vystúpenie Slovákov v Kovačici

Na Veľvyslanectve Srbskej republiky na Slovensku sa 18. mája 2017 uskutočnila spomienková akadémia „110 rokov kovačického procesu 1907 − 2017“, venovaná aj 500. výročiu reformácie.

Podujatie sa konalo v spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti v SR a Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Prihovorili sa veľvyslanec Srbskej republiky v Bratislave Šani Dermaku, ktorý vyjadril úctu k martýrom v Kovačici, predsedníčka ZSV Edita Durrerová, tajomníčka Ekumenickej duchovnej rady SZSZ Viera D. Tapalagová v mene predsedu SZSZ Vladimíra Skalského. Za ECAV na Slovensku sa na slávnostnej akadémii z poverenia generálneho biskupa zúčastnila tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová a prihovoril sa farár Juraj Šefčík z CZ ECAV Senica, ktorý predtým pôsobil ako duchovný v Kovačici. Esej na tému kovačického procesu pripravil kulpínsky rodák Michal Babiak; predniesla ju Anna Medveďová–Gašková. Moderátorom podujatia bol Stanislav Bajaník.

Kovačický proces v r. 1907 – 1908 bol prvým oficiálnym vystúpením dolnozemských Slovákov na obranu svojich národnostných práv. Slovenskí evanjelici žijúci v Kovačici spolu so svojím farárom Jánom Čaplovičom nechceli dovoliť16-člennej skupine maďarónov, aby sa v slovenskom chráme konali aj služby Božie v maďarskom jazyku. Ich vzbura bola potlačená maďarskými ozbrojencami a pokračovala tzv. kovačickým procesom, v ktorom bolo súdených 97 cirkevníkov; z nich 35 potrestali väzením aj peňažnou pokutou. Kovačického farára Dr. Jána Čaploviča cirkevný súd suspendoval a do svojho úradu sa mohol vrátiť vďaka účinnej obhajobe slovenskými advokátmi až v roku 1909.

Fotografie: Viera D. Tapalagová, Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart