Ordinácia nového kňaza Pavla Roubíka

V 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate) 29. apríla 2018 sa v Chráme sv. Michala V Jirchářích 14 v Prahe konala ordinácii nového kňaza ECAV v ČR, ktorým sa po úspešnom zložení farárskej skúšky stal doterajší vikár Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.

Slávnostnej chvíle na spoločných službách Božích sa zúčastnili všetci duchovní cirkvi, členovia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a Cirkevného zboru ECAV v Prahe, kde prospešne vykonával doteraz Pavel Roubík svoj vikariát a kde bude i naďalej pôsobiť.

Obrad vykonal superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop a skladaním rúk i odovzdaním rúcha asistoval z Prahy brat farár Mgr. David Jurech ako tútor a zborový farár vysväteného - brat farár Mgr. Tomáš M. Živný z plzenského zboru, ktorý sa prihovoril aj ako spolužiak nového kňaza, brat farár Jaroslav Kratka z Brna a diakon cirkvi Dominik F. Žbánek.

Po vysvätení brat Pavel Roubík už ako farár poslúžil prítomným hosťom Večerou Pánovou a v krátkom príhovore poďakoval všetkým, ktorý ho podporovali a viedli cestou viery, ktorá sa nekončí, ale otvára sa do novej etapy pokračovania služby v cirkvi.

Ordinácia bola ukončená neformálnym stretnutím prítomných a rodiny brata Roubíka pri občerstvení v záhrade pri chráme.

Prajeme bratovi farárovi Roubíkovi do ďalšieho pôsobenia mnoho Božieho požehnania a pevnej viery!

Ján Maca, ECAV v ČR, Praha | 7.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart