Adventná služba lásky

Vianočné balíčky pre deti v Rumunsku sú jednou z foriem humanitárnej pomoci, ktoré realizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ED) už od roku 2005. V tomto roku boli darčeky venované deťom v Butíne.

Obec Butín sa nachádza na severozápade Rumunska neďaleko srbských hraníc. Žije tam 500 obyvateľov. Spoločne si tu nažívajú evanjelici, pravoslávni, katolícki i apoštolskí veriaci. Organizujú sa tu ekumenické služby Božie i stretnutie spevokolov rôznych vierovyznaní. Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Butíne má 170 členov. K Butínu patria aj dve fílie: Bokša a Rešica. 90 % obyvateľstva tejto obce sú Slováci. Ešte pred 50 rokmi sa tu ľudia živili predovšetkým poľnohospodárstvom, pracovali v družstvách. Sociálno-politická situácia však zanechala na obyvateľstve svoju pečať.
Z dôvodu ťažkej sociálnej situácie sa rozhodla Evanjelická diakonia pre koordináciu Akcie vianočné balíčky pre Butín, Bokšu a Rešicu. Cirkevné zbory Modra a Modra-Kráľová s radosťou urobili zborovú zbierku, z ktorej zakúpili potrebné oblečenie, slovenské knihy, šatstvo, školské a hygienické pomôcky. Balíčky boli zhotovené individuálne, spolu pre 62 detí. Menný zoznam detí zostavil butínsky farár Dušan Vanko a obsahoval všetky deti v núdzi bez ohľadu na náboženstvo a národnosť.
2. decembra 2008 pracovníčky ED Szilvia Buzalová a Marta Lipovská odovzdali deťom vianočné balíčky počas nešporných služieb Božích. Učiteľky materskej a základnej školy s deťmi nacvičili pásmo krásnych slovenských vianočných básní a piesní.
V mene detí z Butína, Rešice a Bokše úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli na zbierku, zborovým farárom z Modry, Modry-Kráľovej a Butína za spoluprácu, Stredisku Evanjelickej diakonie Horné Saliby za zapožičanie auta a Hospodinovi v zmysle Žalmu 111, ktorý odznel pri odovzdávaní balíčkov v slovenskom a rumunskom jazyku.

Marta Lipovská | 15.12.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart