< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

150. výročie cirkevného zboru v Erdevíku

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 13. októbra 2013 si Slovenský evanjelický zbor v Erdevíku (Srbsko) pripomenul 150. výročie od založenia cirkevného zboru.

 

Ján Vida, námestný farár CZ SEAVC Erdevík | 18.10.2013

viac

30. stretnutie evanjelickej mládeže v Pazove

V Starej Pazove sa v sobotu 14. 9. 2013 konalo jubilejné 30. stretnutie evanjelickej mládeže. Na podujatí sa stretlo asi 500 mládežníkov, farárov a seniorov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a pricestovali aj mládežníci CZ ECAV Púchov, vedení svojím duchovným pastierom Ondrejom Rišianom.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

Stretnutie spevokolov v Báčskom Petrovci

V nedeľu 29. októbra 2013 sa v Báčskom Petrovci konalo celocirkevné stretnutie evanjelických a. v. cirkevných spevokolov. Zúčastnilo sa na ňom 22 spevokolov z 18 cirkevných zborov.

 

Katarína Pucovská, Srbsko | 4.10.2013

viac

Evanjelici z okolia Budapešti sa stretli v Pilíši

2. stretnutie slovenských evanjelikov z okolia Budapešti sa uskutočnilo 1. septembra 2013 v meste Piliš. Program sa začal slávnostnou dvojjazyčnou bohoslužbou; liturgiu mali farárky Hilda Gulácsiová-Fabuľová a Alžbeta Nobiková, kázal farár zo Slovenského Komlóša Atila Spišák.

 

Eva Patayová Fábiánová, Ľudové noviny, Týždenník Slovákov v Maďarsku | 26.9.2013

viac

Ordinácia Slováka v Slovinsku

V nedeľu 8. 9. 2013 prežívala ECAV v Slovinsku slávnosť ordinácie dvoch novokňazov. Konala sa v jednom z najstarších a najväčších evanjelických chrámov v Slovinsku - v obci Puconci neďaleko Murskej Soboty.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 17.9.2013

viac

Predseda ÚSŽZ navštívil Ilok

V rámci oficiálnej návštevy Chorvátska predseda Úrado pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) RNDr. Igor Furdík navštívil aj mesto Ilok. Zavítal i do Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 6.9.2013

viac

Návšteva z Kulpína v Púchove a Senici

Slovensko navštívili začiatkom augusta cirkevníci z evanjelického cirkevného zboru v srbskom Kulpíne. Najskôr zavítali do CZ ECAV Púchove a potom navštívili CZ ECAV Senica.

 

Oľga Zlochová, Senica | 14.8.2013

viac

Letný tábor pre deti a mládež v Selciach

Od 27. 6. do 1.7. 2013 sa v Selciach konal letný tábor pre evanjelické deti a mládež v Chorvátsku. Zúčastnilo sa na ňom 18 detí z Iloku, 17 z Kutiny, 6 zo Slavónskeho Brodu a 4 deti z fínskych rodín; spolu s vedúcimi nás bolo asi 50. Téma tábora znela: „Izgubljen i pronađen“ (Stratený, a predsa nájdený).

 

Božena Sajáková, ev. farárka, Ilok  | 11.7.2013

viac

V Zalavári odhalili slovenský pamätník Cyrila a Metoda

V juhomaďarskom Zalavári (predtým Blatnohrad) 22. júna 2013 odhalili Pamätník Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy. Na slávnostnom odhalení súsošia sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.6.2013

viac

Spojený spevokol z Pivnice v Podlužanoch

Povzbudenie, radosť, ale aj veľkú vďačnosť Pánu Bohu prežívali bratia a sestry nášho cirkevného zboru v dňoch 31. mája - 2. júna 2013, keď nás navštívili bratia a sestry z cirkevného zboru v Pivnici zo Srbska.

 

Jana Šebeňová st., CZ ECAV Podlužany  | 24.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart