< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Návšteva v Kovačici

Brat generálny biskup Miloš Klátik 16. a 17. augusta 2014 navštívil Kovačicu, kde rokoval s bratom seniorom Banátskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Pavlom Sklenárom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.8.2014

viac

Srbské deti už po tretí raz na Slovensku

V poradí 3. medzinárodný slovensko-srbský tábor, ktorý zorganizoval CZ ECAV Podlužany, sa konal od 13. do 19. júla 2014 v Račkovej doline. Potvrdil zmysel a požehnanie našej rozbehnutej spolupráce.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 21.8.2014

viac

Evanjelium v praxi v H. Zeleniciach a Bijeljine

Začiatkom mája tohto roku prišli do evanjelického cirkevného zboru Horné Zelenice hostia zo Srbska a Bosny, s ktorými udržiavame družobné vzťahy od roku 2007. To sme ešte netušili, že o niekoľko týždňov budú potrebovať pomoc po katastrofálnych povodniach.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 6.7.2014

viac

Zo Senice do Vojvodiny

V dňoch 23. – 25. mája 2014 členovia cirkevného zboru v Senici, členovia zborového spevokolu, Záhoráckeho divadla a niekoľkí cirkevníci z okolitých cirkevných zborov navštívili bratov a sestier – priateľov vo Vojvodine v Srbsku.

 

Peter Švehla, Skalica, účastník zájazdu | 30.6.2014

viac

Návštevu zo Srbska prijali do svojich rodín

Vzácnu návštevu prijal koncom mája Cirkevný zbor ECAV Podlužany. Po roku k nám opäť zavítali sestry a bratia zo srbskej Pivnice, a to predovšetkým Spojený spevokol cirkevného zboru SECAV v Pivnici s bratom farárom Jánom Záhorcom. 50-člennú návštevu sme ubytovali v našich rodinách.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany | 10.6.2014

viac

Nová kniha o Slovákoch v Chorvátsku

V kultúrnom dome v Soľanoch (Chorvátsko) sa 4. mája 2014 uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie Soľany. Kultúrne tradície Slovákov v Slavónii.

 

Svetlana Vojnić-Feldyová, ev. a. v. farárka, Soľany | 20.5.2014

viac

Z ekumenického stretnutia v Osijeku

Svetská modlitba Osmina za jednotu kresťanov na tému „Či je Kristus rozdelený" (1Kor 1, 13) sa konala v meste Osijek v sobotu 25. januára 2014 v rámci Svetového týždňa modlitieb.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 13.2.2014

viac

"Šťastlivé Vianoce" v Iloku

V našom Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 1. decembra 2013 konalo predstavenie divadelnej hry „Šťastlivé Vianoce“, spracovanej podľa dielka Kristíny Royovej.

 

Katka Tomaš, presbyterka, CZ Ilok  | 19.12.2013

viac

Vianočné trhy v Iloku po prvýkrát

Pred Vianocami sa po celom svete konajú rôzne vianočné trhy, aby ľuďom navodili tzv. vianočnú atmosféru. Preto sme sa aj my rozhodli, že okrem divadelnej hry urobíme prvé vianočné trhy v Iloku a výnosom z nich pomôžeme pri obnove Božieho chrámu, ktorý sa rekonštruuje.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 19.12.2013

viac

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy v Murskej Sobote na 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2013 zúčastnil na inštalácii nového Predsedníctva ECAV v Slovinsku - biskupa Gezu Fila a celocirkevného dozorcu Johanna Laca.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 19.12.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart