Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami na podporu rómskych aktivít ECAV na Slovensku

Správa za rok 2011 bola prerokovaná koordinačným výborom rómskej misie 23. januára 2012 vo Veľkom Slavkove a schválená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku

3. februára 2012 vo Zvolene.

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 8.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart