Le Devleskeri Khangeri na Kirchentagu 2011

Po pozvaní organizátorov nemeckého Kirchentagu a vyslaní našou cirkvou sa aj náš rómsky spevokol z Rankoviec pripravil na svoje vystúpenie v Drážďanoch.

Možno ich príprava bola trochu iná než pri ostatných spevokoloch, ale predsa len sa všetko vďaka Božej milosti podarilo.

25 rómskych sestier sprevádzaných 5 chlapcami na hudobných nástrojoch tri mesiace nacvičovali kresťanské piesne v rómskom jazyku, aby mohli prispieť do bohatého, a zároveň multikultúrneho programu nemeckých cirkevných dní. Pod vedením dirigentky – farárky Moniky Beňovej nacvičili okolo 15 piesní, aby mohli pohotovo vystúpiť v programe.

Srdečná vďaka patrí všetkým tým, ktorí na svojich modlitbách myslia na rómsku misiu na Slovensku aj na náš spevokol. Vystúpenie v Drážďanoch podporil nemecký spolok Martin-Luther-Bund príspevkom na zakúpenie rovnakého oblečenia, obec Rankovce prispela na poistenie a drobné výdavky a naša cirkev z výťažku ofery na rómsku misiu uhradila cestovné.

Pre spevokolistov to boli náročné dni, pretože museli opustiť svoj domov na niekoľko dní, čo u väčšiny z nich bolo po prvý raz v živote. V poslednej chvíli prichádzali rôzne rodinné problémy, ale aj tie sa vďaka Pánu Bohu podarilo napokon vyriešiť a spevokol v plnej zostave vycestoval do Nemecka. Mal možnosť vystúpiť na spoločných službách Božích vo štvrtok večer, v piatok dopĺňal diskusiu o ohrození jadrovou energiou a v sobotu vystúpil pod holým nebom medzi prechádzajúcimi ľuďmi. Ich živé vystúpenia boli vrelo prijaté poslucháčmi a neraz ocenené silným potleskom.

Celkom iste táto cesta, na ktorú všetci vďačne spomínajú, bola pre všetkých povzbudením a pomohla aj pri ďalšom nacvičovaní piesní, ktorými slúžia najmä v cirkevnom zbore, prípadne v Košickom senioráte.

Ľ. Beňo, zborový farár | 18.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart