Strom reformácie č. 1 bol zasadený v Bardejove

Po položení základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela v Bardejove 31. októbra 2010 sa uskutočnil aj slávnostný akt zasadenia prvého stromu reformácie v našej cirkvi v rámci projektu 500 stromov reformácie na Slovensku.

Brat generálny biskup Miloš Klátik informoval slávnostné zhromaždenie, ktoré sa zišlo na dvore Grűndlovského domu, že pred pár dňami v Lutherovej záhrade vo Wittenbergu zasadil za našu cirkev strom s číslom 150.

Lutherova záhrada sa vytvára v blízkosti Zámockého chrámu vo Wittenbergu, kde Martin Luther pribil svojich 95 výpovedí zameraných na obrodenie cirkvi. Do roku 500. výročia reformácie vysadia v Lutherovej záhrade predstavitelia cirkví z celého sveta 500 stromov rôzneho druhu.

Brat generálny biskup vyzval aj naše cirkevné zbory, aby sme do roku 2017 vysadili v rámci našej církvi spolu 500 stromov reformácie na pamiatku tohto významného výročia. Prvý takýto strom potom predstavitelia našej cirkvi spoločne zasadili na nádvorí budúceho Múzea Leonarda Stöckela.

Na slávnosti sa zúčastnil aj pán primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščák a ďalšie osobnosti.

Edita Škodová | 3.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart