Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik ako v poradí 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta zasadil počas svojej pracovnej cesty dňa 21. októbra 2010 vo Wittenbergu v Lutherovej záhrade strom Gledícia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) s číslom 150. Slávnosť zasadenia stromu sa konala za účasti predstaviteľov nemeckých cirkví, Svetového luteránskeho zväzu pre Európu, biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku, predstaviteľov Fínskej cirkvi, Lutherovho inštitútu z Estónska a ďalších hostí.

Inšpirovaní príkladom z Nemecka, rozvinuli sme aj na Slovensku podobný projekt: 500 STROMOV REFORMÁCIE v ECAV NA SLOVENSKU. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku chce na rôznych miestach Slovenska – všade tam, kde majú cirkevné zbory, fílie, cirkevné školy, strediská diakonie alebo iné účelové zariadenia cirkvi vhodné podmienky – zasadiť naše Stromy reformácie. Cieľ je jasný – do 31. 10. 2017 by ich malo byť vysadených 500.

Generálny biskupský úrad na požiadanie príslušného spoločenstva vydá k zasadenému stromu osvedčenie, na ktorom bude uvedené okrem poradového čísla aj dátum zasadenia stromu a pri akej príležitosti bol strom zasadený. Tým sa zároveň vytvára aj unikátny zoznam stromov, ktoré pri vhodnej starostlivosti môžu prežiť celú túto generáciu a možno aj o 100 či 200 rokov pripomenúť túto našu dobu, ktorú z Božej milosti v súčasnosti prežívame.

Sadenie Stromov reformácie bude pokračovať v jarnom období. K aktuálnemu dátumu boli na Slovensku vysadené nasledujúce Stromy reformácie (zoznam).

Ak ste sa rozhodli aj vy zapojiť sa do tohto projektu, obráťte sa na Generálny biskupský úrad v Bratislave e-mailom na adresu media@ecav.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0918 828 011, kde zaregistrujeme váš strom a pošleme vám osvedčenie o zasadení Stromu reformácie, ktoré bude pripomínať túto udalosť.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart