Príprava ECAV na Slovensku na 500. výročie reformácie

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa 1. februára 2013 a 5. decembra 2014 zaoberalo aj doterajším priebehom a stavom príprav ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie. V ďalšom texte vás oboznámime s aktuálnym stavom i predstavami na najbližšie roky 2013 – 2017 - tu.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.2.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart