Reformačné dni na EL a EZŠ v Bratislave

Posolstvo reformácie − Sola fide, sola gratia, sola scriptura et solus Christus (Jedine viera, jedine milosť, jedine Písmo a jedine Kristus) − si pripomenuli svojimi aktivitami v súvislosti s 500. výročím reformácie aj študenti Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave.

Reformačné dni na obidvoch školách otvorili reformačné služby Božie. Žiaci a študenti Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea z Palisád sa stretli 27. októbra 2017 v Malom kostole a študenti Evanjelického lýcea z Petržalky 2. novembra 2017 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici.

Spoločné aktivity v priestoroch obidvoch škôl rozšírili vedomostný rozhľad študentov, upevnili ich poznatky o reformácii, posilnili hrdosť na evanjelickú cirkev, odhalili silu osobnosti Dr. Martina Luthera, no predovšetkým umožnili mladým ľuďom vidieť udalosti reformácie v nových súvislostiach. V budove Evanjelického lýcea na Vranovskej ulici odzneli dve prednášky prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD., výtvarníčky a vedkyne v oblasti architektúry, o reformačnom vplyve na sakrálne stavby a o projekte Vyšívaná história ECAV na Slovensku. O tomto projekte sa dozvedeli viac aj žiaci Evanjelickej základnej školy z prednášky predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien Mgr. Daniely Horínkovej, autorky textu publikácie, ktorá históriu vyšívania na Slovensku detailne približuje.

Žiaci prvého až tretieho ročníka Evanjelickej základnej školy absolvovali náučnú vychádzku po Starom Meste. Spoznávali budovy a miesta, ktoré boli aj sú dodnes pre ECAV veľmi dôležité. Starší žiaci základnej školy a mladší študenti Evanjelického lýcea vyrábali záložky s citátom, veľký spoločný projekt o reformácii, kreatívne tvorili literárne diela s reformačnou témou v rôznych žánroch alebo hrali počítačovú hru, ktorú vytvorili nemeckí evanjelici pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Starší študenti evanjelického lýcea sledovali dokumentárne filmy o meste Wittenberg a o živote Dr. Martina Luthera. Náučnými i tvorivými činnosťami im pedagógovia školy názorne ilustrovali hodnotu Lutherovej činnosti aj prínos jeho diela pre súčasnosť. Aktivity im pomohli pochopiť rozsah reformácie komplexnejšie, napríklad i v súvislosti s rozširovaním kníhtlače.

Pre žiakov a študentov boli tieto dni veľkým prínosom, pretože sa mohli pozrieť na významnú historickú udalosť z nových uhlov pohľadu a pochopiť aktuálnosť reformačného posolstva v kontexte súčasnosti.

Ľ. Psotová, K. Konopeusová, EL a EZŠ v Bratislave  | 23.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart