Oslava 500. výročia reformácie vo Farnej

Dňa 21. októbra náš malý cirkevný zbor vo Farnej spomínal na 500. výročie reformácie v kruhu našich domácich viery, ako aj ekumenických hostí z našej obce a okolia. Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť reformačné myšlienky Dr. Martina Luthera.

Túto Bohu milú udalosť nám svojím programom spestrili viacerí účinkujúci. Po privítaní prítomných a modlitbe otvoril stretnutie Marian Beréni ml., zanietenec pre organovú a sakrálnu hudbu, organovými skladbami od súčasných aj dávnych skladateľov. Tak sme si na začiatku mohli priblížiť posolstvo reformácie cez pohľad hudobných skladateľov. Nasledoval príspevok brata farára Petra Kézdyho z Pilišskej Čaby, ktorý obdobie reformácie priblížil cez celoživotné dielo umelca a „dvorného“ maliara, ako aj blízkeho Lutherovho priateľa Lucasa Cranacha. Prostredníctvom prezentácie sme mali možnosť spoznať rôzne jeho diela, aj tie, ktoré nie sú až také známe. Ukázali sme si tak pohľad maliara na toto obdobie a zavítali sme i do jeho dielne a domu, kde žil a tvoril.

Po tomto bloku nasledoval príspevok brata farára Michala Meliška, administrátora nášho CZ, ktorý nám priblížil niekoľko Lutherových hlavných teologických dôrazov v podobe piatich reformačných sola: sola fide, solus Christus, sola scriptura, sola gratia a soli Deo gloria. Prednáška bola veľmi poučná a bolo pre nás zaujímavé priblížiť si tieto reformačné myšlienky. Tiež sme uvažovali nad tým, že aj keď síce prešlo 500 rokov od reformácie, význam a posolstvo týchto myšlienok je aktuálne aj pre súčasnosť. Záver patril Zmiešanému spevokolu Franza Schuberta zo Želiezoviec. Ich repertoár bol zostavený z rôznych kresťanských piesní, mnohé z nich do dnešného dňa spievame aj na našich službách Božích. Po záverečnej modlitbe sme túto našu skvelú udalosť ukončili hymnou „Hrad prepevný“.

Foto: Liliána Kaszmán-Saróka

Katarína Beréniová, pokladníčka a presbyterka CZ Farná | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart