Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

Centrálnou témou stretnutia bolo 500. výročie reformácie a aktivity ECAV na Slovensku pri príležitosti tohto významného jubilea. Generálny biskup priblížil veľvyslancovi bohatú ponuku aktivít, predovšetkým projekt „Oslobodení Božou milosťou“, v rámci ktorého si ECAV na Slovensku pripomína dielo reformátora Martina Luthera v každom zo štrnástich seniorátov.

Pán veľvyslanec predstavil generálnemu biskupovi výstavu o Martinovi Lutherovi a reformácii, ktorá je inštalovaná vo vstupnej hale veľvyslanectva.

Generálny biskup v závere stretnutia pozval pána veľvyslanca na slávnostné služby Božie pri príležitosti udeľovania titulu „Európske mesto reformácie“ 26. marca 2017 v Banskej Štiavnici. Pán veľvyslanec pozvanie prijal.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart