Evanjelici z Lieskového vo Wittenbergu

Výročie reformácie dalo podnety na viaceré podujatia a aktivity aj v CZ ECAV Moravské Lieskové. Jedným z nich bolo i uskutočnenie zájazdu do rodiska reformačných myšlienok – Wittenbergu. V mene Božom sa tak udialo 7. – 10. júna 2017.

Evanjelici si naprieč celým svetom aktuálne pripomínajú 500. výročie reformácie. Práve 31. októbra 2017 ubehne poltisícročie od chvíle, keď Dr. Martin Luther pribil 95 téz proti nešvárom v praktizovaní vtedajšieho kresťanstva na dvere Zámockého kostola v nemeckom mestečku Wittenberg. Toto verejné vystúpenie Luthera odštartovalo razantné zmeny v cirkvi aj spoločnosti, všeobecne známe ako reformácia (vo význame náprava, oprava dovtedajších cirkevných pochybení).

Zámer zájazdu bol jasný: sprítomniť kľúčové miesto určujúce dejiny našej cirkvi pre záujemcov bez ohľadu na vek či postavenie. Vytvorili sme kompaktnú skupinu, ale o to mobilnejšiu a flexibilnejšiu pri organizovaní programu, pričom najmladšia účastníčka Janka Kuceková dosiahla 16 rokov, najstarší účastník, pán Vladimír Kucek, 82 rokov. Ďalšími účastníkmi boli panie Vlasta Malíčková, Ľudmila Štefanovičová a pán Miroslav Kucek. A skutočne, po náležitých prípravách 6-členná skupina vyrazila prvý deň vlakom severnou trasou do Prahy. Voľný čas do odchodu prípoja sme využili na prehliadku Žiliny, čo tiež nebolo náhodné, práve v Žiline bolo roku 1610 počas tzv. Žilinskej synody konštituované zriadenie Evanjelickej cirkvi v niekdajšom Uhorsku pod vedením palatína Juraja Turzu a kňaza Eliáša Lániho. Po prezretí mesta a bývalého aj súčasného evanjelického kostola sme pokračovali smerom do Prahy veľmi pohodlným vlakom súkromného prepravcu. Po ubytovaní sa boli viaceré možnosti vychutnávať prvé dotyky s veľkomestom na Vltave. Štvrtok sme využili priamo na celodenný výlet do Wittenbergu. Napriek pracovnému dňu boli ulice tohto nemeckého mestečka preplnené autobusmi s turistami, samotný Zámocký kostol sa neustále zapĺňal zástupmi návštevníkov. Chvíle, ktoré v ňom strávila aj naša skupina, boli popretkávané spevom ruských luteránov. S dojatím sme vdychovali sakrálnu atmosféru miesta, kde sa písali dejiny nášho vierovyznania. Poklonili sme sa pri kryptách Martina Luthera i Filipa Melanchtona a navštívili aj ich domy v tomto mestečku. Hoci sme mali na prehliadku mesta dostatok času, na absolvovanie všetkých prednášok, workshopov, predstavení, výstav by bolo potrebné zotrvať tam niekoľko mesiacov, keďže program sa denne obmieňa až do októbra.

V piatok bola príležitosť spoznať Prahu hlbšie a intenzívnejšie. Celodennou individuálnou prehliadkou, ale najmä nás uchvátilo podujatie Noc kostolov. Navštívili sme tak aj evanjelický kostol v Jirchářích s bohatým duchovným programom, kde sa združujú slovenskí evanjelici žijúci v Prahe. Kostolom nás previedol brat duchovného pastiera v Moravskom Lieskovom, Mgr. art. Ján Maca, ktorý v tamojšom cirkevnom zbore zastáva viacero funkcií vrátane presbytera a synodála. S množstvom vieru utvrdzujúcich dojmov sme sa v sobotu podvečer navrátili do svojich príbytkov.

Na rozdiel od štandardných výletov sme neriešili púť do Wittenbergu zaužívaným spôsobom – hromadne s využitím individuálnej autobusovej dopravy. Pri zvolení transportu hromadnou dopravou, predovšetkým vlakmi, sme neboli ochudobnení o precítenie atmosféry každodenného života u nás aj v cudzine. Videli a zažili sme ruch dopravných uzlov, porovnávali kvalitu dopravy v jednotlivých štátoch a s Božím požehnaním aj vrátili obohatení o mnohé spomienky a zážitky.

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 26.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart